Energiatehokas päiväkoti

Lämmitykseen käytetään maalämpöä ja rakennusvaiheessa rakennukseen tehtiin vaatimuksia paremmat lämmöneristykset. Alussa maalämmössä työllisti ns. lastentaudit eli on tarvittu huoltoja ja korjauksia. Jatkossa ei työllistä paljoa, kun järjestelmä toimii. Hyvinä puolina maalämmössä on energian säästö ja se, että sama järjestelmä jäähdyttää tiloja kesällä. Huonoina puolina olivat alun hankaluudet, sillä vikaantuneita komponentteja ja pumppuja on jouduttu vaihtamaan sekä maalämmitysputkitusta lisäämään. Sen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Haja-asutusalueelle kannattaa ainakin laskennallisesti selvittää maalämpöä vaihtoehtona, että onko elinkaari taloudellinen.

Energian säästö oli ensimmäinen motiivi. Suunnitteluvaiheessa verrattiin myös elinkaarikustannuksia, joissa selvisi että ko. menetelmä oli edullisempi öljyyn tai pellettiin verrattuna.

Maalämpö sekä lämmittää että jäähdyttää

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.