Ojamon koulun ilmanvaihtoremontti

Ojamon koulu on rakennettu vuonna 1977, ja vanhentunut ilmanvaihtojärjestelmä aiheutti sekä suuren energiankulutuksen että sisäilmaongelmia. Vuosina 2012-2013 toteutetulla remontilla parannettiin rakennuksen energiatehokkuutta ja sisäilman laatua. Koulussa oli kärsitty huonosta sisäilman laadusta, ja vanhanaikaisen iv-laitteiston takia koulu oli yksi kaupungin suhteellisesti eniten energiaa kuluttaneista rakennuksista.

Henkilökunta on valittanut koulun huonosta sisäilmasta. Koululle laadittiin viimeisin sisäilmatutkimus vuonna 2011, jossa todettiin, että alimittainen ilmanvaihto tuotti epäpuhtauksina myös teollisia mineraalivillakuituja sisäilmaan. Myös ikääntyneet pintamateriaalit kuten matot aiheuttivat sisäilmaan haihtuvia yhdisteitä. Vuoden 2011 lopulla ilmanvaihtojärjestelmä nuohottiin ja käsiteltiin kuituja sitovalla aineella, jotta tiloissa olisi puhtaampi ilma. Korjaustoimiin liittyi koko ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen lämmön talteenotolla uusin konein ja kanavajärjestelmin, jotta saadaan riittävästi puhdasta ilmaa. Kuidut poistuivat lopullisesti kanavien uusimisen yhteydessä.

Ilmanvaihdon konealueet on optimoitu vaikutusalueineen ja kanavareitteineen, ja ilmanvaihtokoneet on sijoitettu neljään erilliseen uuteen konehuoneeseen koulun katolle. Konealueet mahdollistavat koulun eri osien tarpeen mukaisen eriaikaisen käytön ja siten säästävät energiaa. Energiankulutuksen vähenemäksi on arvioitu noin 800-1100 MWh/a (40-55% säästöä), mikä tarkoittaisi noin 50000-70000 € vuosittaista säästöä.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).
Loikka-arkisto kunnalle Lohja.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.