Tehdaskiinteistön energiaremontti – Lumene Oy

Lumene Oy:n tehdaskiinteistössä toteutettiin paineilmakompressoreiden jäähdytysilman lämmön talteenotto sekä ilmanvaihdon automaatiojärjestelmän uudistaminen.

Kohteen kuvaus: Lumene Oy:n Espoon valmistusyksikkö, joka käsittää kaksi tehdaskiinteistöä.

Toimenpiteiden kuvaus: Tehdaskiinteistössä toteutettiin lämmön talteenotto paineilmakompressoreiden jäähdytysilmasta. Aiemmin kompressoreiden jäähdytysilma puhallettiin lähes kokonaan ulos. Nykyään jäähdytysilman lämpö otetaan talteen talteenottolaitteistolla, jolla korvataan kaukolämmön käyttöä käyttöveden valmistuksessa. Investointi säästää kaukolämmön käyttöä lämpimän käyttöveden valmistuksessa 295 MWh / vuosi.

Lisäksi tehdaskiinteistön ilmanvaihto tarpeenmukaistettiin ja järkeistettiin rakennusautomaatiojärjestelmää uudistamalla. Lämmitys tapahtuu pääsääntöisesti ilmanvaihtokoneiden sekä kiertoilmalämmittimien avulla. Aiemmin ilmanvaihtokoneita jouduttiin käyttämään ympäri vuorokauden. Toimenpiteiden jälkeen ilmanvaihdon käyttämistä täydellä teholla yöaikaan vähennettiin ja korvattiin kiertoilmalämmittimillä ulkoilman lämmittämistä ilmanvaihtokoneilla, mikä säästää lämmitysenergian tarvetta 456 MWh /vuosi ja vähentää sähkönkäyttöä 101 MWh /vuosi .

Tehdankiinteistöä isännöivä Corbel Oy suunnitteli teknisen toteutuksen ja valvoi investointeja. Hanke toteutettiin ESCO-projektina, jossa Enespa Oy tarjosi hankkeelle säästötakuun ja rahoituksen ja kantoi näin hankkeen taloudellisen riskin.

Hankkeen toteuttaminen ESCO-projektina teki hankkeen mahdolliseksi. Muuten takaisinmaksuaika olisi vaikuttanut liian pitkältä eikä investointi olisi tuntunut houkuttelevalta. Jälkikäteen on tosin todettu että hanke olisi todennäköisesti kannattanut totuttaa myös ilman ESCO-rahoitusta.

Investointikulut (€): Lumene Oy:lle 0e, Enespa Oy vastasi investoinnin rahoituksesta.

Muut lisätiedot: Sähkön ja veden käyttöä seurataan ja säästömahdollisuuksia etsitään.

Tiedon saanti: Enespa Oy tarjosi kattavat tiedot hankkeesta ja toimi hankkeen vetäjänä.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.