Organisaatio/hanke: CIVITAS ECCENTRIC (1)

Hankkeen tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella. Valonia ja Varsinais-Suomen liitto toteuttavat hankkeen osakokonaisuuksia vuosina 2016–2019.

Painopisteenä hankkeessa on Turussa Kupittaan alue. Kupittaalle luodaan Liikkumispiste, joka yhdistää yhteiskäyttöpyörät, yhteiskäyttöautot ja joukkoliikenteen. Lisäksi parannetaan yliopistokampuksen kävely- ja pyöräily-yhteyttä Kupittaa–Itäharju-alueeseen. Seudullisesti hanke edistää joukkoliikenteen informaatio- ja maksujärjestelmien kehitystä. Hankkeessa pilotoidaan myös biokaasun käyttöä ja edistetään biokaasun käyttöä logistiikassa.

Valonia toteuttaa hankkeessa liikkumisbarometrin, taustaselvityksiä, asukkaiden ja työpaikkojen osallistumista edistäviä toimenpiteitä sekä toimii aktiivisesti Turun kaupungin toimijoiden tukena eri osakokonaisuuksissa.

Hanke on saanut rahoitusta EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta ja sen toteutuksen päävastuussa on Turun kaupunki. Muita paikallisia kumppaneita ovat Union of Baltic Cities (UBC), Turun ammattikorkeakoulu, Westerm Systems Oy, Turun Kaupunkiliikenne sekä Gasum Biovakka Oy. Lisäksi hankkeessa on mukana kansainvälisiä kumppaneita Espanjasta, Ruotsista, Saksasta sekä Bulgariasta.