Energiantuotanto (65)

  • Vesivoima (2)
  • Aurinkoenergia (28)
  • Tuulivoima (5)
  • Bioenergia (11)
  • Hukkalämmön talteenotto (24)