Energiantuotanto (60)

  • Vesivoima (2)
  • Aurinkoenergia (29)
  • Tuulivoima (5)
  • Bioenergia (8)
  • Hukkalämmön talteenotto (22)