Biokaasun käyttö liikenteessä on Mikkelin seudulla helppoa

Kaksi henkilöautoa parkkiruudussa
Mikkelin kaupungin yhteiskäyttöautot kulkevat biokaasulla.

Mikkelin seudulla panostetaan biokaasun tuotantoon ja jakeluun. Koko Etelä-Savossa biokaasua käyttävien henkilöautojen määrä kasvaa nopeammin kuin Suomessa keskimäärin, ja Mikkelissä myös raskasta liikennettä kulkee biokaasulla. Kaasu on käyttövoimana Etelä-Savossa yhteensä liki 350 henkilö- tai pakettiautossa.

Haukivuoren biokaasuntuotantolaitos ilmasta kuvattuna
Haukivuoren biokaasulaitos BioHauki

 

Tällä hetkellä biokaasua tuotetaan kahdessa laitoksessa: Biosairilassa ja Biohauessa. Pertunmaalle on myönnetty ympäristölupa uudelle laitokselle, jonka rakentaminen on suunniteltu vuosille 2023–24. Biokaasun raaka-aineena käytetään Biosairilassa muun muassa jätevedenpuhdistamon lietettä ja biojätettä, BioHauessa taas maatalouden sivuvirtoja.

Mikkelin kaupungin työntekijöiden työkäytössä olevista viidestä autosta kolme on biokaasuautoja. Lisäksi kaupungin omistamalla jäteyhtiö Metsäsairilalla on kaasukäyttöiset kuorma-auto, pakettiauto ja henkilöauto. Etelä-Savon Energialla on yhteensä 15 kaasuautoa, henkilö- ja pakettiautoja ja myös raskasta kalustoa.

Pelkkien Mikkelin kaupungin työajojen vaikutus on kasvihuonekaasupäästöihin melko pieni, mutta suunta on oikeanlainen. Suurin hyöty ilmastolle saadaan raskaasta liikenteestä.

Kerttu Hakala, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Lisäksi Mikkelin kilpailuttamilla linja-autovuoroilla käytetään biokaasubusseja. Tällä hetkellä kaasubusseja on kahdella yrityksellä: kaupunkiliikenteen katuajossa neljä ja lisäksi taajamaliikenteessä kaksi. Mikkelissä haja-asutusalueiden jätteenkuljetus ajetaan niin ikään biokaasulla. Etelä-Savoon on rekisteröity yhteensä 31 kaasukäyttöistä pakettiautoa ja 7 kuorma-autoa, mutta ajossa niitä on ilmeisesti vielä enemmän.

Linja-auto biokaasun tankkausasemalla
Mikkelin kaupunkiliikenteen biokaasubussi tankkaamassa.

Yhdistämällä tehokkaampi biojätteen lajittelu biokaasuntuotantoon, jonka kuljetukset hoidetaan myös biokaasulla, saadaan ratkaistua monta ongelmaa kerralla. Tällä hetkellä yli puolet, noin 60 %, biojätteestä päätyy sekajakeeseen.

 

Muun jätteen seassa oleva biojäte kuljetetaan polttolaitoksiin, ja keskimääräinen kuljetusmatka on yhteen suuntaan 130 kilometriä. Olemme valmiit tekemään paljon sen eteen, että biojätettä ei tarvitsisi kuljettaa ja polttaa, vaan se voitaisiin hyödyntää tehokkaasti ja paikallisesti biokaasun tuotantoon.

Ville Kakkonen, Metsäsairila Oy

 

Tankkausasemia on Mikkelin seudulla neljä: liikennebiokaasua voi tankata Mikkelissä Graanilla ja Tuskussa, Haukivuorella ja Pertunmaalla. Tuskussa on tankkausasema myös raskaalle liikenteelle. Pelkästään Biosairilan tämänhetkisellä vuosituotannolla voidaan korvata 570 000 litraa dieseliä vuodessa.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Mikkeli.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.