Uusi sovellus tekee lajittelusta hauskempaa

Kuva kännykän näytöllä näkyvästä sovelluksesta jätepisteen edessä
Sovellus auttaa käyttäjän jätepisteelle, sekä sujuvoittaa siellä tapahtuvaa lajittelua.

Mistä on kyse?

KIELO on mobiilisovellus, josta löytyy kaikki lajitteluun liittyvä tieto samasta paikasta. KIELO:n nimi tulee sanasta kierrätyslogiikka. Sovelluksessa on karttapalvelu, josta käyttäjä voi etsiä lähimmät lajittelupisteet, sekä viivakoodinlukija, joka kertoo minne skannattu pakkaus kuuluu laittaa. Sovelluksesta voi lisäksi tarkastella eri jätejakeiden lajitteluohjeita, ja seurata oman sekajätteen määrän kehitystä.

Kuinka kaikki alkoi? 

KIELO:n luonnosta alettiin ideoimaan loppuvuodesta 2021, kun Turun AMK:n Kiertotalouden liiketoiminta käytännössä -kurssilla opiskelijat saivat Suomen kiertotalousohjelmaan liittyen toimeksiannon ideoida kiertotaloutta edistäviä sovelluksia. Silloinen opiskelijaryhmä päätyi ideoimaan tuoteviivakoodiin pohjautuvan lajittelusovelluksen.

Luonnos esiteltiin kurssin lopuksi Ympäristöministeriön sekä Työ- ja Elinkeinoministeriön edustajille. Idea sovelluksesta sai hyvää palautetta ja ehdotettiin, että KIELO:n luonnosta voisi lähteä työstämään konkreettisemmalle tasolle. KIELO päätyi Capstone-innovaatioprojektiin keväällä 2022, jolloin alettiin suunnittelemaan sovelluksen toteutusta. Kevään edetessä KIELO saatiin osaksi Circwaste-hanketta ja Turun AMK:n Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän toimintaa.

Syksyllä 2022 KIELO:n viestintää varten perustettiin sometilit ja suunniteltiin logo. Vuoden aikana sovelluksessa on kehitetty ulkoasua ja tehty erilaisia rajauksia ominaisuuksista. Sovelluksen demoversiota esiteltiin Kupittaan kampuksella, mistä saatiin kiinnostuneita kommentteja, positiivista palautetta ja kehitysehdotuksia yhteensä yli 200 henkilöltä. Circwaste-KIELO:n Instagram-tiliä on kehitetty aktiivisesti koko projektin ajan. Julkaisut liittyvät yleisesti lajitteluun, kuten esimerkiksi tietoiskuihin lajittelemisesta.

Vuonna 2023 keskityttiin sovelluksen valmiiksi saattamiseen ja tutkittiin pelillistämisen mahdollisuuksia. KIELO-visa testaa käyttäjän jätetietoisuutta, ja toistaiseksi julkaisemattomassa Metallisade -minipelissä kerätään taivaalta putoavia metallipakkauksia keräysastiaan. Kehitystyössä syntyi paljon muitakin ideoita, joista osa päätyi sovellukseen ja osa arkistoon tulevaisuutta varten.

Tavoitteet

KIELO on suunnattu kuluttajille ja sen päätavoite on helpottaa kotitalousjätteiden syntypaikkalajittelua. Kuluttajien kynnys kierrätykseen madaltuu KIELO:n avulla.

Sovelluksesta julkaistiin pilottiversio syksyllä 2023, jolloin sitä esiteltiin Circwaste-hankkeen loppuseminaarissa Helsingissä. Siellä KIELO keräsi ympärilleen paljon kiinnostuneita kokeilijoita. Käyttäjätiedon avulla voidaan varmistaa, että sovellus vastaa kuluttajien todellisiin tarpeisiin.

Kuinka onnistuimme

KIELO-sovellusta on ollut kehittämässä energia- ja ympäristötekniikan, tieto- ja viestintätekniikan sekä markkinoinnin opiskelijoita. Yhteistyö eri alojen välillä on ollut tiivistä ja onnistunutta. Merkittävänä onnistumisena on ollut myös voitto opiskelijasarjan Frush-innovaatiokilpailussa keväällä 2022.

Projektin aikana on ollut haasteitakin, muun muassa oikeiden yhteistyötahojen löytäminen ja toimivimpien mahdollisuuksien kartoittaminen. Kaikki kehitystyö, virheitä myöten, on kuitenkin lisännyt opiskelijoiden ymmärrystä kiertotaloudesta, jätealasta sekä uusien innovaatioiden jalostamisesta.

”Idea KIELO-sovellukseen on syntynyt meidän Kiertotalous käytännössä -kurssin opiskelijoiden ryhmätyönä. Circwaste-hankkeeseen KIELO tuli lisäpalana keväällä 2022. Lehtorina ja projektipäällikkönä, on ollut ilo seurata opiskelijoiden innovaatio- ja kehitystyötä. Etenkin olen ollut ylpeä siitä miten eri taustaiset opiskelijat (energia- ja ympäristötekniikka, liiketalous, IT ja pelillistäminen) ovat tehneet sujuvasti yhteistyötä yhteisen innovaation kehittämiseksi.” 

-Annika Holmbom, projektipäällikkö

Sovelluksen toteutus 

Sovellus tehtiin Javascript/Typescript -ohjelmointikielillä ja React Native -kehyksellä. Sovellusta kehitettiin Android-puhelimella, jonka vuoksi sovelluksen pilottiversio julkaistiiin aluksi Androidille. Käytetty teknologia mahdollistaa myös laajentamisen iOS-puhelimille tulevaisuudessa.

“Parasta sovelluksen kehittämisessä on ollut vapaus innovoida oman mielenkiinnon mukaan monialaisessa ympäristössä, jossa tiimin vahvuutena on ollut yhteen hiileen puhaltaminen.” 

-Kielo-tiimin yhteinen toteamus

Mitä seuraavaksi?

Sovellukselle etsitään nyt jatkokehitysmahdollisuuksia ja uusia kumppaneita. Projektin etenemisestä tiedotetaan KIELO:n sosiaalisen median alustoilla:

Katso vielä KIELO:n esittelyvideo alta!

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto toimijalle Turun ammattikorkeakoulu.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.