Yritysesimerkki: Tarpaper Recycling hyödyntää kattohuopajätteen asfaltin valmistuksessa

Kattohuopajätteestä asfaltin raaka-ainetta. Kuva: Tarpaper Recycling Finland Oy

Greentech-yritys Tarpaper Recycling Finland Oy perustettiin vuonna 2013. Yritys valmistaa kehittämällään konseptilla käytetystä kattohuovasta asfaltin raaka-ainetta. Kattohuovan korkean bitumipitoisuuden ansiosta se sopii hyvin raaka-aineeksi asfaltille.

Liikeidea sai alkunsa, kun yhtiön omistaja ryhtyi tutkimaan asiaa purkuliiketoiminnan yhteydessä Tanskassa. Rakennusjätteestä jopa 1-3 % on kattohuopaa. Yleensä kattohuopajäte poltetaan tai viedään kaatopaikalle, tosin vuodesta 2016 eteenpäin uudet kaatopaikkasäädökset ovat estäneet käytetyn kattohuovan viemisen kaatopaikalle Suomessa.

Kattohuovan kierrätys säästää energiaa ja materiaaleja

Tarpaper Recycling kerää kierrätykseen saapuvaa kattohuopajätettä jäteyhtiöiltä, purkuyrityksiltä, kattourakoitsijoilta ja kattohuovan valmistajilta ympäri Suomea. Vastaanotetun ja tuotetun materiaalin laatua pidetään silmällä tarkasti vastaanotto-ohjeiden ja näytteenotto-ohjelman avulla. Tarpaper Recycling jalostaa kattohuopajätteen asfaltin uudeksi raaka-aineeksi. Lopputuotteen eli kattohuoparouheen nimi on BitumenMix ja se voi korvata noin kolmasosan asfaltin tarvitsemasta neitseellisestä bitumista. BitumenMixin käytöllä asfaltin valmistuksessa voidaan vähentää 60 kg hiilidioksidipäästöjä jokaista valmistettua asfalttitonnia kohden. Lopputuote vastaa neitseellisen asfaltin ominaisuuksia ja tuote oikeastaan lisää asfaltin sitkeyttä.

”Kymenlaakson Jäte Oy pyrkii edistämään kiertotaloutta ja olemme asfalttikenttien tarjouskilpailuissa vaatineet kierrätysraaka-aineiden käyttöä. Kattohuoparouhetta sisältävä asfaltti on ihan vastaavaa kuin perinteisesti tehty asfaltti ja olemme olleet tyytyväisiä sen käyttöön. Erilliskeräämme myös itse kattohuopajätettä Tarpaper Recycling Finland Oy:lle”, kertoo Kymenlaakson Jäte Oy:n laitospäällikkö Aki Koivula.

Kattohuopajätettä Kujalassa. Kuva: Tarpaper Recycling Finland Oy

Kattohuoparouhetta sisältävä asfaltti on ihan vastaavaa kuin perinteisesti tehty asfaltti ja olemme olleet tyytyväisiä sen käyttöön.

laitospäällikkö Aki Koivula, Kymenlaakson Jäte Oy

Sertifiointi auttoi kaupallistamisessa

Lanseerauksen alussa yhtiöllä oli vaikeuksia saada kierrätys- ja keräystoimenpiteet sujumaan. Haasteita tuotti myös uuden raaka-aineen saaminen asfaltin raaka-aineeksi ennakkoluulojen vuoksi ja virallisen hyväksynnän puuttuessa. Nyttemmin raaka-aine on mukana asfalttinormeissa eli asfalteille asetettavissa laatuvaatimuksissa. Vuonna 2016 tuote sai End Of Waste-statuksen, joka tarkoittaa, ettei sitä enää luokitella jätteeksi. Tuotteella on myös CE-merkintä. Edellä mainitut sertifioinnit ovat helpottaneet tuotteen kaupallistamista.

”Matkan varrelle on mahtunut yllätyksiä ja haasteita. Uusia varmasti tulee esimerkiksi uuden kattohuovan ja vanhan kattohuovan koostumuksissa ja ominaisuuksissa murskatessa. BitumenMix-tuotteen virallisen hyväksymisen jälkeen alalla on noussut kiinnostusta myös muihin materiaaliratkaisuihin, mikä on hyvin positiivista”, kertoo maajohtaja Kimmo Laaksonen.

Matkan varrelle on mahtunut yllätyksiä ja haasteita. Uusia varmasti tulee esimerkiksi uuden kattohuovan ja vanhan kattohuovan koostumuksissa ja ominaisuuksissa murskatessa.

maajohtaja Kimmo Laaksonen, Tarpaper Recycling

Rakentamisen suurin luonnonvarojen kuluttaja tonnimäärissä mitattuna on infrarakentaminen, joten alalle on erityisen tärkeää löytää uusia tapoja hyödyntää kierrätettäviä materiaaleja. Tarpaper Recycling jalostaa vuosittain 10 000-15 000 tonnia kattohuopaa uusiotuotteeksi. Tällä hetkellä kolmasosa vastaanotetusta kattohuovasta käytetään asfaltin valmistukseen Suomessa. Yhtiön arvion mukaan neitseellistä bitumia voitaisiin säästää 7000-8000 tonnia, jos kaikki kattohuopajäte käytettäisiin asfaltin valmistukseen. Tarpaper Recycling on kokeillut BitumenMixin käyttöä myös muihin tarkoituksiin, kuten äänieristykseen ja uuden kattohuovan valmistukseen. Lähitulevaisuudessa yhtiön tavoitteena on laajentaa toimintaa ulkomaisille markkinoille.

Lisätietoja

naajohtaja Kimmo Laaksonen

kimmo@tarpaper.fi

+358400494701

 

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Tarpaper Recycling Finland Oy.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.