Organisaatio/hanke: Tarpaper Recycling Finland Oy (1)

Yritys joka valmistaa kattohuopajätteestä asfaltin raaka-ainetta