Ylijäämämaan hyödyntäminen puistokohteessa

Myllypuron Alakivenpuisto

Helsingin Myllypurossa sijaitseva Alakivenpuisto on merkittävä uudentyyppinen, ylijäämämaiden hyötykäyttö- ja viherrakentamisen koekohde. Puisto rakennettiin ekologisesti kestävin periaattein ja sen aikaisen Helsingin kaupungin strategian mukaisella uudella luonnonmukaisella ja resurssitehokkaalla viherrakentamisen tavalla. Entisestä kaatopaikka-alueesta on luotu resurssiviisaan massarakentamisen, tilallisen muotoilun ja monimuotoisen kasvillisuuden keinoin laaja, alueellisesti merkittävä puisto ja -virkistysalue, identiteettitekijä sekä maamerkki ja näköalapaikka.

Alakivenpuisto on 11 hehtaarin suuruinen ulkoilu- ja virkistyskäyttöön sopiva puistoalue Helsingin Myllypurossa entisellä kaatopaikka-alueella. Alakivenpuisto tuo monimuotoista luontoa kaupunkiin ja vahvistaa samalla positiivista imagoa kehittyvälle Myllypurolle.

Kuva: uusiomaarakentaminen.fi

Kestävin periaattein

Puisto on rakennettu muun muassa hyödyntämällä lähialueiden rakennushankkeiden ylijäämämaita, Helsingin Jätkäsaaresta tuotuja massastabiloituja ruoppausmassoja sekä kierrätysbetonimursketta. Uusiokasvualustana on käytetty Helsingin kaupungin rakennushankkeista syntyneitä pintamaita. Maastonmuotoiluissa on hyödynnetty erilaisia maa-aineksia ja niittykasvillisuus on kehitetty kierrätettyjen pintamaiden siemenpankista.

Puisto rakennettiin hyödyntämällä yli 60 000 m3 ylijäämämaita. Maastonmuotoilut toteutettiin hyödyntämällä 35 000 m3 massastabiloituja ruoppausmassoja Helsingin Jätkäsaaresta. Kierrätyskasvualustana hyödynnettiin 25 000 m3 Helsingin rakennushankkeista muodostuneita pintamaita. Lisäksi alueelle on hyödynnetty kierrätettyä betonimursketta.

Resurssiviisaan rakentamisen avulla saatiin aikaan yli 4,5 miljoonan euron rahalliset säästöt.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Ramboll.
Loikka-arkisto kunnalle Helsingin kaupunki.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.