Ruopatut sedimentit ja ylijäämämaat rantapuiston rakennusmateriaaliksi

Porvoon kaupunki ruoppaa Porvoonjoen laivaväylältä ja satamasta yhteensä n. 1,2 ha:n alueelta n. 8 100 m3ktr pohjasedimenttiä. Tästä pilaantuneita erikseen ruopattavia/kaivettavia maa-aineksia on noin 1 800 m2 alueella. Pilaantuneet massat nostetaan ja kuljetetaan ulkopuolisiin loppusijoituspaikkoihin.

Pilaantumattomat ruopattavat massat sijoitetaan maalle joen länsirannalle läjitysaltaisiin. Läjitysaltaiden reunavallit on rakennettu kunnallistekniikan rakentamisessa syntyneistä ylijäämämaista. Puistoalueen korkeustaso nousee 0,5-0,8 metriä vanhasta ympäristöstä, millä tavoitellaan tulvimisen tuomiin haasteisiin apua. Maisemallisena tavoitteena on kehittää tulvarannoille luonnonmukaisia tuoreita rantaniittyjä sekä jalopuuvaltaisia tulvametsiköitä, tervaleppäluhtia tai hieskoivikoita.

Voit tutustua kaavaan:
www.porvoo.fi/asemakaavat#keskusta
(498 Länsiranta, kulttuurin ja vapaa-ajan ranta)

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE-edelläkävijäkunta.
Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).
Loikka-arkisto kunnalle Porvoo.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.