Organisaatio/hanke: CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta (51)

”CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen EU LIFE IP -hanke, joka edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja. Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa (VALTSU) ja luotsata Suomea kohti kiertotaloutta.

CIRCWASTE on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. CIRCWASTE-hankkeen kumppanit toteuttavat 19 osahanketta, jotka liittyvät mm. yhdyskuntajätteisiin, teollisuusjätteisiin ja teollisuuden sivutuotteisiin, rakennusjätteisiin, maa-aineksiin ja pilaantuneisiin maa-aineksiin, ruokajärjestelmään.

CIRCWASTE-hankkeen toiminta keskittyy viidelle alueelle: Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Keski-Suomeen, Etelä-Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan. CIRCWASTE-hankkeessa toimii lisäksi kymmenen Edelläkävijäkuntaa eri puolilta Suomea, jotka ovat sitoutuneet toteuttamaan Valtakunnallista jätesuunnitelmaa.

   www.syke.fi/hankkeet/circwaste