Lajittelu helpoksi kotitalouksissa

Jyväskylässä selvitettiin ketterällä kokeilulla, saadaanko taloyhtiön jätelajittelua ja -kierrätystä parannettua sisätilojen lajitteluastioiden päivittämisen ja lajitteluohjeistuksen avulla. Kokeilu toteutettiin osana kiertotaloutta edistävää Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanketta vuoden 2020 tammi-helmikuussa. Kokeilusta vastasi Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry yhteistyössä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa. Jyväskylän yliopiston ympäristötieteiden opiskelija toteutti myös pro gradu -tutkielmansa kokeilun puitteissa.

Kuvassa henkilö tekee sekajätteen koostumustutkimusta suojavarusteissa. Hänen edessään pöydällä on sekajätteitä lajiteltavana.
Opinnäytetyöntekijä selvitti lajittelukokeilun yhteydessä, millä tavalla kokeilu vaikutti sekajätteen määrään sekä sen koostumukseen. Kuvaaja: Petra Thuren

Kokeilussa oli mukana kolme mahdollisimman toistensa kaltaista Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n taloyhtiötä. Talot valittiin rakennusvuoden, asuntojen lukumäärän sekä talon pihassa sijaitsevan sekajäteastiatyypin perusteella. Koeasetelmaa varten talot arvottiin siten, että yksi taloista oli varsinainen kokeilutalo, toinen oli vertailutalo ja kolmas kontrollitalo. Kokeilutalon keittiöihin vaihdettiin uudet jäteastiavaunut, talon asukkaille jaettiin jäteneuvontamateriaalia ja järjestettiin jäteneuvontailta. Lisäksi roskakatoksen lajitteluohjeistusta päivitettiin. Vertailutalon asukkaille jaettiin jäteneuvontamateriaalia, järjestettiin jäteneuvontailta ja päivitettiin roskakatoksen lajitteluohjeistusta, mutta asuntoihin ei asennettu uusia jäteastioita. Kontrollitalossa ei tehty muutoksia, vaan sen avulla seurattiin lajittelun nykytilaa. Näin kokeilusta saatiin tutkimus, jossa verrattiin tehtyjen muutosten vaikutusta nykytilanteeseen.

Lajitteluastioiden vaihdon ja jäteneuvonnan vaikutusta seurattiin ennen kokeilua ja kokeilun jälkeen sekajäte-tutkimusten avulla. Sekajätteen määrä väheni kaikissa taloissa, vertailu- ja kokeilutaloissa enemmän kuin kontrollitalossa. Lajitteluastioiden vaihdolla ja jäteneuvonnalla oli kokeilun perusteella siis positiivinen vaiku-tus asukkaiden lajitteluinnokkuuteen.

Asukaskyselyiden perusteella asukkaat ovat melko kiinnostuneita lajittelusta, ja kokeilun koettiin helpottaneen lajittelua jonkin verran niissä taloyhtiöissä, joissa muutoksia tehtiin. Jätteiden lajitteluun toivottiin apua muovinkeräyspisteellä ja asuntojen lajittelutilojen parantamisella.

Anne Suuronen, opinnäytetyöntekijä

Tulevaisuutta varten onkin tärkeää huomioida jätteiden lajittelu jo talojen rakennus- ja remonttivaiheessa, jotta asuntoihin saadaan toimivat ratkaisut lajittelua varten. Näin asukkailla on enemmän halukkuutta ja alhaisempi kynnys lajitella jätteet. Riittävä ja selkeä lajitteluohjeistus ja -opastus on myös tärkeää lajittelun onnistumisen kannalta.

Lue lajittelukokeilun tarkempi kokeilutarina Jyväskylän kaupungin Circwaste käyttäjälähtöiset kokeilut -hankkeen verkkosivuilta.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto kunnalle Jyväskylä.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.