Ylijäämämaista tehdyt niittykummut täydentävät niittyverkostoa Lappeenrannassa

Niitty
Kuva: Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan kaupunki sai vuonna 2021 European Green Leaf -tittelin, joka kertoo edelläkävijyydestä uusiutuvan energian käytössä ja ympäristön puhtaudessa. Hiilineutraalius on kaupungin tavoitteena vuoteen 2030 mennessä, ja vuoteen 2037 ulottuvassa strategiassa korostetaan kaupunkiluonnon monimuotoisuuden suojelua muun muassa niittyalueita lisäämällä. Kolmivuotinen niittyhanke toteutettiin Lappeenrannassa 2019–2021, ja niittyjä perustettiin kaupunkialueelle strategiarahoituksen avulla.

”Lappeenrannan, Rauhan ja Joutsenon keskusta-alueista valmistui niittyverkoston yleissuunnitelma vuonna 2019, ja heti sen valmistuttua olemme lähteneet aktiivisesti kasvattamaan ja kehittämään niittyverkostoamme, muun muassa muuttamalla nurmikoita niityiksi”, kertoo Lappeenrannan kaupungin kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen.

Kesällä 2021 niittyverkoston täydentämiseen saatiin uusi idea. Kaupungin leikkipaikkojen ja katujen kunnostustöistä syntyneitä ylijäämämaita ei haluttu kuljettaa maankaatopaikoille, joissa puhtaat maa-ainekset olisivat menneet hukkaan. Sen sijaan mahdollisimman suuri osa puhtaista ylijäämämaista hyödynnettiin niittykummuissa, jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta ja piristävät kaupunkimaisemaa. ”Samalla vähennämme viheralueiden kunnossapitokustannuksia, kuljetusmatkoja ja hiilidioksidipäästöjä.”

Kukkiva kumpu mahtuu pieneenkin tilaan

Ylijäämämaille on löydetty Lappeenrannassa useita sopivia paikkoja, ja vuonna 2021 noin 4500 neliömetriä nurmikkoa muutti yksitotista muotoaan moni-ilmeiseksi niityksi. Niittynä hoidettavia viheralueita on jo yli 35 hehtaaria. Suurin niittykumpu kiemurtelee Helsingintien eli Lappeenrannan keskustaan lännestä johtavan pääväylän varrella. ”Nauhamainen kumpu on jo saanut jatkoa, ja myös uusia niittykumpuja toteutetaan työmaiden edetessä”, Ratilainen kertoo.

Useimmat toteutetuista niittykummuista sijaitsevat parin kilometrin säteellä Lappeenrannan ydinkeskustasta itä-länsisuuntaisen pääväylän varrella. Kumpujen koko vaihtelee, eikä alueiden tarvitsekaan olla suuria. Jo sata neliötä riittää. ”Sopivia avoimia paikkoja ja viheralueita löytyy ihan teiden ja katujen varsilta, joiden hoitonurmikoilla ei yleensä oleskella ja vietetä aikaa. Nurmikoita voi hyvin muuttaa luonnon monimuotoisuutta tukeviksi niittykummuiksi.”

Niittykumpujen toteutus on sujunut Lappeenrannassa ketterästi, ja keskustelua on käyty kuntaorganisaatiossa laajasti. Idealle on löytynyt kannatusta niin ympäristö- ja katusuunnittelussa kuin rakentamisessa, kunnossapidossa, maaomaisuuden hallinnassa ja ympäristötoimessa. ”Olemme löytäneet suunnittelijoiden ja rakennuttajien kanssa yhdessä sopivia alueita, ja uusien kumpujen paikkoja kartoitetaan myös rakennusurakoiden aikana”, Ratilainen sanoo.

Hänestä niittykumpujen toteutus on ollut yllättävän vaivatonta, koska massamäärät selvitetään joka tapauksessa hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Ylijäämämaat ovat siis alueittain hyvin tiedossa. ”Muissakin kunnissa kannattaa lähteä kokeilemaan samaa, koska niitynhän voi tarvittaessa myös siirtää takaisin korkeampaan hoitoluokkaan, jos paikka ei jostain syystä ole niitylle sopiva.”

Vähemmän työtä ja enemmän silmäniloa

Nurmikoiden muuttaminen niityiksi on ilahduttanut lappeenrantalaisia. ”Nurmikkojen leikkaamista ja muuta hoitotarvetta on selvästi vähemmän, samalla kun kaupunkiluonto on monimuotoisempaa ja kukkivat niityt tuovat kauneutta maisemaan”, Ratilainen kertoo riemastuneena.

Niityistä on saatu kaupunkilaisilta lähes pelkästään hyvää palautetta. Kummuilta saa poimia kukkia kukinnan loppuvaiheessa, ja syyskesällä niittykummuilla kävikin vilske, kun ihmiset ihastelivat ja kuvasivat kukkaloistoa. Silmänilon lisäksi niityt toimivat tärkeinä suojavyöhykkeinä. ”Niittykummut sitovat paremmin pölyä kuin nurmikot ja sopivat siksi hyvin liikenneväylien ja asutuksen väleihin.”

Niittyhanke ja sen myötä toteutetut niittykummut ovatkin olleet Lappeenrannan kaupungille suuri onnistuminen, jota jatketaan tulevina vuosina. Tänä vuonna tavoitteena on lisätä niittyalueita vähintään puoli hehtaaria, ja kaupungin strategian tasolla seurataan, että niittyverkoston laajenemistavoite täyttyy.

”Vuoteen 2037 mennessä niittyinä hoidettavia alueita tulisi olla 50 hehtaaria”, Ratilainen sanoo. ”Lisäksi seuraamme, miten nurmien muuttaminen niityiksi vaikuttaa esimerkiksi kunnossapidon kustannuksiin ja hiilijalanjälkeen.”

Lisätietoa:

Lue lisää Lappeenrannan niittyverkostoista:

 

Yhteystiedot:

Laura Ratilainen, kaupunginpuutarhuri
Lappeenrannan kaupunki
laura.ratilainen(a)lappeenranta.fi
Puh. 040 653 0935

 

 

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Lappeenranta.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.