Välinepankki madaltaa kynnystä tapahtumien järjestämiseen

Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuorisovaltuusto on ottanut NuvaPlus-hankkeen tuella käyttöön maksuttoman välinepankin tapahtumien järjestämistä varten. Tarve tapahtumia varten lainattavista tavaroista on tullut nuorivaltuustojen omien kokemusten kautta.

”Koska maakunnan nuorisovaltuustojen omaisuus on hyvin rajallinen, tapahtumia varten kalustoa on hankittu tuttavien ja verkostojen kautta. Havaitsimme, että tapahtumien järjestämien helpottuisi huomattavasti, jos tavarat saataisiin lainattua yhdestä paikasta ja ne olisivat käytössä tasapuolisesti kaikille alueella toimiville nuorisovaltuustoille, kertoo NuvaPLUS-hankkeen projektipäällikkö Oskar Mannelin.”

Nuorisovaltuustoille suunnattu välinepankki toimii maakunnallisen nuorisovaltuuston alaisuudessa. Lainattavissa tavaroissa on muun muassa telttoja, radiopuhelimia, lasiovellinen jääkaappi sekä ensiapupakkaus. Välinepankin tavaravalikoimaa on mahdollista laajentaa tarpeiden mukaisesti. Välinepankki mahdollistaa sen, että tapahtumien järjestäjien ei tarvitse hankkia omia tavaroita vaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti voidaan siirtyä tavaroiden yhteiskäyttöön lainaamisen kautta. Tavaroiden saatavuus madaltaa osaltaan myös kynnystä tapahtumien järjestämiseen, koska tarvittavia välineitä on helposti saatavilla.

”Yhtenä esimerkkinä tapahtumissa tarvitaan usein läpinäkyvällä ovella varustettua jääkaappia mm. esiintyvien artistien backstage-ruokailun järjestämiseen. Huomasimme, että tällaisen vuokraaminen on todella vaikeaa, joten halusimme hankkia sellaisen alueemme nuorisovaltuustoille helposti lainattavaksi, kertoo Oskar Mannelin”.

Välinepankille on luotu omat nettisivut, joiden kautta tapahtumia varten tarvittavia tavaroita pääsee varaamaan. Sivustolta löytyy videoita tavaroiden käyttöä varten sekä ohjeet tavaroiden palauttamiseen. Välinepankin koordinoinnista vastaa nuorisovaltuuston maakuntaliiton yhteyshenkilö Mari Nupponen.

Lisätietoa:

Yhteystiedot:

Mari Nupponen, hyvinvointi- ja koulutusasiantuntija, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
mari.nupponen(a)pohjois-karjala.fi

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.