Yritysesimerkki: Neve Oy – Puu- ja turvetuhkan fosfori ja hivenaineet takaisin metsiin tuhkaraelannoitteena

Energiantuotannon puu- ja turvepolton tuhkasta saadaan uusiotuotteita ja liiketoimintaa valmistamalla metsille raelannoitetta. Napapiirin Energia ja Vesi Oy (Neve Oy) kehittämä rakeistettu tuhkalannoite palauttaa ravinteita ja hivenaineita metsään ja vähentää maaperän köyhtymistä. Rakeistusprosessin avulla tuhkasta tuotetaan pyöreitä, tiiviitä ja halkaisijaltaan noin 40 mm:n kokoisia rakeita, jotka liukenevat hitaasti lannoittaen metsää jopa vuosikymmenien ajan.

Tuhkaraelannoitetta

Neve Oy:n kiertotalous- ja ympäristöliiketoiminnan johtajan Satu Pekkalan ja ympäristöasiantuntija Katja Pääskylän mukaan tuhkaa hyödynnettiin aikaisemmin maanrakennuksessa ja osa siitä päätyi kaatopaikalle. Tuhkarae on jätteestä tuotteistettu lannoite, jonka avulla vältetään jätevero ja jätehuoltokustannukset. Samalla voidaan vähentää luonnonvarojen käyttöä, kun ravinteita palautetaan maaperään ja voidaan välttää muiden metsälannoitevalmisteiden käyttöä.

Valmistamme tuhkasta täysin luonnonmukaista Naturlan-lannoitetta, joka sisältää metsän kannalta elintärkeitä ravinteita kuten fosforia, magnesiumia, kaliumia, kalsiumia, booria ja rautaa.

Neve Oy:n Ympäristöasiantuntija Katja Pääskylä

”Typpeä lannoitteessa ei ole. Lannoite kiihdyttää maaperän mikrobitoimintaa, mikä vapauttaa maaperän typpivarantoa”, Pääskylä kertoo. ”Tuhkaraelannoite parantaa tutkitusti metsän hyvinvointia ja tehostaa puiden kasvua. Erityisesti runsas- ja niukkatyppiset suometsät ja nuoret mäntypohjaiset kasvatusmetsät hyötyvät lannoituksesta.” Pääskylä jatkaa.

Lannoitteen levitystä mäntymetsään levityskoneen avulla

Lannoite on rekisteröity Eviran rekisteriin ja sen tuottamiselle on ympäristölupa. Tällä hetkellä lannoitetta tuotetaan 3000 tonnia vuodessa ja tuotannon määrä nousee kysynnän kasvaessa. Ympäristöluvan sallima määrä on 25 000 tonnia ja laitoksen kapasiteetti 50 000 tonnia vuodessa. Palveluvalikoiman täydentämisellä tuhkaraelannoitteella on ollut myös työllistävä vaikutus, sillä lannoitteen valmistaminen on johtanut lisätyövoiman tarpeeseen ja näin ollen myös sen hankintaan.

Jo olemassa olevien laitosten lisäksi Neve Oy suunnittelee lietteenpolttolaitosta, jossa jäteveden liete poltettaisiin 850 asteessa haitta-aineiden tuhoamiseksi. Lämpö johdettaisiin kaukolämpöverkkoon, ja syntyvä tuhka olisi ravinnerikasta sisältäen runsaasti fosforia, ja näin ollen soveltuvaa lannoitteen raaka-aineeksi.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.