Sairaalalle resurssitehokas toimintamalli

Sairaala Nova, havainnekuva. © Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy

Jyväskylän Kukkumäkeen valmistuu vuonna 2020 uusi sairaala Nova, jossa jätteiden synty on minimoitu suunnitteluvaiheesta alkaen.

Valmistuessaan uusi sairaala tulee korvaamaan nykyisen Keski-Suomen keskussairaalan yhdeksän eri yksikköä yhdellä resurssitehokkaalla rakennuksella. Suunnittelijat ottavat käyttöön ratkaisuja, joiden avulla sairaalassa syntyy mahdollisimman vähän jätettä.

Lääkehävikki minimiin älyvaraston avulla

Sairaalalle asetetaan jätejaekohtaiset vähennystavoitteet ja lääkehävikki pyritään minimoimaan. Rakennuksessa ei tule olemaan keskusvarastoa vaan tarvittavat tarvikkeet tilataan suoraan kullekin osastolle jatkuvasti ajan tasalla olevan IT-pohjaisen inventaariojärjestelmän avulla. Järjestelmä tietää, mistä on milloinkin pulaa, joten turhia hankintoja ei enää tarvitse tehdä. Näin säästetään materiaaleja, vähennetään jätettä ja tehdään kustannussäästöjä.

Hankkeessa selvitetään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin nykyiset jätemäärät ja kehitetään uusia menetelmiä jätteen keräämiseen, lajitteluun ja kuljettamiseen. Jätteiden hallintaa varten sairaalaan kehitetään jätteiden synnyn seurantajärjestelmä ja mittaristo.

Aikataulu: 1/2018-3/2021

Lisätietoa:

Mikko Jylhä ja Kia Paasivirta, etunimi.sukunimi@ksshp.fi

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.