Muovin matka tähtää muoviroskan vähenemiseen

Kuva Muovin matka näyttelystä, jossa esitellään muovin käytön vähentämistä, muovipakkausten lajittelua ja kierrätystä sekä muovia luonnossa.
Muovin matka -näyttely. Kuva: Anu Pujola (2019).

Muoviroskien päätyminen ympäristöön ja niiden hajoaminen mikromuoveiksi ovat maailmanlaajuisia ongelmia, joihin etsitään kuumeisesti ratkaisuja. Päätyessään luontoon muovi ei ikinä häviä kokonaan pois vaan pilkkoutuu yhä pienemmiksi partikkeleiksi eli mikromuoveiksi, joiden vaikutuksista ihmisiin ja eläimiin tiedetään vielä varsin vähän. Muoviroskan määrän kasvun voi kuitenkin jo huomata omassa lähiympäristössämme ja -vesistöissämme. Siksi on tärkeää varmistaa, että käytetty muovi päätyy keräykseen ja uudelleenkierrätettäväksi.

Porin kaupungissa on haluttu kiinnittää erityistä huomiota muovitietoiseen arkeen ja muovijätteen synnyn ehkäisyyn. Muovin matka -näyttely ja näyttelymateriaalin pohjalta tehty opetusvideo tutustuttavat katselijan muovin vähentämisen, lajittelun ja kierrätyksen sekä roskaantumisen ja mikromuovin aihepiireihin. Muovin matka -näyttely on toteutettu useita kertoja Porin seudulla esimerkiksi yleisissä näyttelytiloissa, kirjastoissa sekä kouluissa. Perusnäyttelyn lisäksi mukana on joka vuosi ollut jokin uusi näkökulma, kuten merien roskaantuminen tai hulevesikaivot roskan reittinä. Uusin Muovin matka -näyttely on koottu Tiiliruukin Keräämön näyttelytilaan, jossa aiotaan jatkossa järjestää koulujen esittelykäyntejä, esimerkiksi ympäristökasvatusviikolla.

Porin kaupungissa on haluttu kiinnittää erityistä huomiota muovitietoiseen arkeen ja muovijätteen synnyn ehkäisyyn. Muovin matka -näyttely ja näyttelymateriaalin pohjalta tehty opetusvideo tutustuttavat katselijan muovin vähentämisen, lajittelun ja kierrätyksen sekä roskaantumisen ja mikromuovin aihepiireihin

Näyttelyn pohjalta on Porin seudun jäteneuvonnan, Luontotalo Arkin ja Circwaste – Kohti kiertotaloutta osahanke Luupin yhteistyönä tehty video, joka sopii esimerkiksi oppitunnin alustukseksi. Video on katsottavissa kokonaisuudessaan pori.fi/muovinmatka -sivustolla.  Videon lisäksi projektin nettisivuille on koottu etäopetuksen tarpeita vastaamaan tehtäväkokonaisuus sekä muuta materiaalia niin ympäristökasvatuksen tueksi kuin muillekin asiasta kiinnostuneille.

Luontoon päätyessään muovi aiheuttaa monia erilaisia haittoja ja roskaantumista yleisesti pidetään maailmanlaajuisesti yhtenä nopeimmin kasvavista ympäristöongelmista. Muoviroskien hajotessa mikromuovit ja haitalliset yhdisteet siirtyvät ympäristöön, eläimiin ja jopa ihmisiin. Esimerkiksi mikromuovia havaittiin ihmisen verestä ensimmäistä kertaa vuonna 2022[1]. Tärkeää on vähentää kertakäyttöisten muovipakkausten määrää sekä harkita muovittomia vaihtoehtoja tavaroita hankittaessa.

On odotettavissa, että muovin valmistus ja käyttö jatkavat kasvuaan tulevaisuudessa. Muovin hyviin ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi sen kyky pidentää elintarvikkeiden säilyvyyttä ja monet muovista valmistetut välineet ovat korvaamattomia terveydenhuollossa. Koska muovi ei ole katoamassa mihinkään, on erityisen tärkeää varmistaa, ettei käytetty muovimäärä päädy luontoon vaan se kierrätetään asianmukaisesti.

[1] YLE Uutiset (2022). Ihmisten veressä havaittiin ensi kertaa muovia. 25.4.23.  yle.fi/a/3-12378672

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto toimijalle Keräämö.
Loikka-arkisto kunnalle Pori.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.