Opiskelijatalon kierrätyskontilla tavarat kiertoon

Jyväskylässä testattiin tavaroiden ja huonekalujen kierrätyskontti-palvelun suosiota opiskelijoiden keskuudessa. Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOAS toteutti kierrätyskontti-kokeilun osana kiertotaloutta edistävää Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanketta. Kokeilu toteutettiin syys-lokakuussa 2017. Opiskelija-asunnoissa muuttoliikenne on tiuhaa, jonka vuoksi talojen jätekatoksiin ilmestyy usein käyttökelpoisia huonekaluja ja kodintavaroita. Kokeilun tavoitteena oli saada tavarat vaihtamaan omistajaa sekä vähentää käyttökelpoisen tavaran päätymistä jätekatoksiin, joka vähentäisi turhan jätteen syntymistä sekä sitä kautta vähentäisi myös KOAS:lle aiheutuvia jätekustannuksia.

Henkilö käyttää sovellusta älypuhelimella.
Kokeilussa hyödynnettiin jo olemassa olevaan järjestelmää Koas bookingia. Koas Booking on asukkaiden varaus- ja viestintäpalvelu, jossa on voinut varata aiemmin esimerkiksi pyykkivuoroja. Kokeilussa ideana oli luoda asukkaille sisäinen tavaranvaihtopalvelu osaksi booking-järjestelmää. Kuvaaja: KOAS

Kierrätystä varten kehitettiin oma tavaroiden kierrätysosio KOAS Booking-järjestelmään sekä otettiin käyttöön fyysinen tavaroiden kierrätyshuone. Kierrätyshuoneeseen poismuuttava pystyi viemään tarpeettomat tavaransa ja vastaavasti taloon muuttava pystyi hakemaan varastosta tavaroita tarpeensa mukaan. KOAS Bookingin tavaroiden kierrätysosio toimi niin hyvin, että tavarat vaihtoivat omistajaa ilman kierrätyshuonettakin ja fyysinen varasto jäi lopulta lähes tarpeettomaksi.

Opiskelija-asunnoissa on paljon muuttoliikennettä, ja muuttojen yhteydessä halutaan usein päästä helposti eroon ylimääräisestä tavarasta. Palvelu on erityisen tärkeä vaihto-opiskelijoille, jotka luopuvat melkein kaikista tavaroistaan muuttaessaan pois.

Daisy Kangas, KOAS:n projektityöntekijä

Asukkailta tuli paljon positiivista palautetta kierrätyskontti-kokeiluun liittyen. Asukkaat seurasivat tavaroiden kierrätysosiota aktiivisesti. Osa kierrätysosion käyttäjistä saivat annettua pois tavaroita, jotka olisivat muuten päätyneet jätekeskukseen. Yleisesti vastaavia tavaranvaihtopaikkoja ja -mahdollisuuksia pidettiin tarpeellisena ja kokeilu todettiin kaikin puolin onnistuneeksi. Silmämääräisesti arvioiden jätekatoksiin kertyneiden käyttökelpoisten tavaroiden määrä oli pienentynyt kokeilun aikana mutta täysin luotettavaa, mitattavaa tietoa jätemääristä ei kokeilun aikana saatu.

Opiskelija-asuntojen kierrätyskontti jäi kokeilun jälkeen pysyväksi osaksi KOAS:n palveluja. Jotta asukkaat hyödyntäisivät palvelua myös tulevaisuudessa, on olennaista kiinnittää huomiota palvelun säännölliseen viestintään ja markkinointiin, esimerkiksi riittävällä tiedottamisella KOAS:n nettisivuilla ja taloyhtiöiden ilmoitustauluilla. Kierrätyskontti tukee kiertotaloutta vähentämällä jätteen määrää, pidentämällä tavaroiden elinkaarta ja siten edistää kestävämpää arkea.

Lue tarkempi kokeilutarina Opiskelijatalon kierrätyskontti -kokeilusta Jyväskylän kaupungin Circwaste käyttäjälähtöiset kokeilut -hankkeen verkkosivuilta.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto kunnalle Jyväskylä.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.