Vastuullisuus näkyviin ja osaksi yrityksen kehittämistä – Yrittäjät ovat kokeneet vastuullisuusvalmennuksen hyödylliseksi

Vastuullinen toiminta on tänä päivänä edellytys sille, että yritys voi menestyä pitkällä aikavälillä. Myös mikroyrityksissä on tärkeää pohtia, mitä vastuullisuus omassa toiminnassa tarkoittaa ja miten siitä voidaan viestiä asiakkaille. Mikroyritysten vastuullisuusvalmennus on lisännyt ymmärrystä vastuullisuudesta kilpailuetuna ja konkreettisina arjen valintoina.

ViVA-hankkeen järjestämiin vastuullisuusvalmennuksiin osallistui yhteensä 72 yritystä jokilaaksoista ja Raahen seudulta. Valmennusten sisällöt on koottu Vastuullisuudesta kilpailuetua -oppaaseen, joka toimii työkaluna yrityksille ja yritysneuvojille. Suunnitteilla on myös uusi valmennuskokonaisuus, joka jatkaa ja syventää vastuullisuuden teemoja ja paneutuu myös vastuullisuusraportointiin.

”Yrittäjiä on innostanut se, että aluksi vaikealtakin tuntuva asia on tullut konkreettiseksi, läheiseksi ja mielenkiintoiseksi. Mikroyrityksissä tunnistetaan, että ne, jotka eivät kiinnitä huomiota vastuullisuuteen tulevat tippumaan kilpailusta”, toteaa ViVa – Vihreä vastuullisuusvalmennus mikroyrityksissä -hankkeen projektipäällikkö Jaana Jeminen.

Vastuullisuus tuo kilpailuetua

Yrityspalveluissa vastuullisuus on ollut yhtenä teemana jo pitkään. NIHAKin yrityspalvelupäällikkö Marika Kumpula kertoo, että se nostetaan esille jo aloittavien yrittäjien kanssa liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä.

”Monet yrittäjät ovat nykyään tietoisia vastuullisuuteen liittyvistä asioista ja siitä, että kuluttajat haluavat yhä useammin vastuullisia vaihtoehtoja. Pienenkin yrityksen kannattaa nähdä vastuullisuus ennemmin kilpailuetuna kuin taakkana tai velvollisuutena.”

Asiakkaiden lisäksi myös yhteistyökumppanit ja rahoittajat edellyttävät yrityksiltä vastuullista toimintaa. Jo nyt esimerkiksi Ely-keskuksen myöntämissä rahoituksessa painottuvat vihreän siirtymän tavoitteet, ja vastuullisuus kuuluu myös yksityisten rahoittajien kriteeristöihin.

EU:n direktiivi vastuullisuusraportoinnista tuo ensi vuoden alusta alkaen vastuullisuusraportoinnin pakolliseksi yli 500 työntekijän yrityksille. Kahden vuoden päästä raja laskee 250 työntekijään.

”Raportointivelvollisuus ulottuu koko arvoketjuun, ja siksi tämä asia tulee ajankohtaiseksi myös esimerkiksi monille meidän alueellamme toimiville alihankintayrityksille”, Kumpula toteaa.

Pienilläkin valinnoilla merkitystä

Kalajoen kaupungin maaseutuyritysasiantuntija Heidi Pasasen mukaan vastuullisuusajattelu ei ole yrityksille enää mikään erillinen palikka vaan osa arkista toimintaa, jolla samalla haetaan kilpailuetua. Ekologinen ja taloudellinen vastuu käyvät usein myös käsi kädessä.

”Omia toimintatapoja tarkastelemalla voi löytyä monia arkisia säästö- ja parannuskohteita. Ei tulosteta turhaan, säädellään valaistusta ja lämmitystä, kierrätetään, hankitaan vain tarpeeseen ja suositaan lähipalveluja ja -tuotteita. Pienistä asioista voi kertyä merkittäväkin kokonaisuus.”

Sosiaalinen vastuu taas on muun muassa Ukrainan sodan vuoksi korostunut entisestään. Se koskee myös hankintaketjuja. Yritysten arjen tasolla sosiaalinen vastuu näkyy muun muassa työntekijöistä huolehtimisena, ja yksinyrittäjällä se voi tarkoittaa esimerkiksi sopimuksista kiinni pitämistä.

”Yrittäjän arvomaailma tulee usein näkyväksi oman toiminnan kautta”, Pasanen toteaa.

Olennainen osa vastuullista toimintaa on siitä viestiminen. Kun yrityksessä kehitetään toimintaa ja tehdään vastuullisuustekoja, niistä on tärkeää myös kertoa.

”Eikä kertomista kannata jättää yhteen kertaan. Samat asiat ovat jonkin ajan päästä aina jollekin uusia ja ajankohtaisia. On myös hyvä muistaa, että vastuullisuusasioissa tuskin kukaan tulee koskaan valmiiksi. Niitä voidaan yrityksissä kehittää pala kerrallaan. Kannattaa myös huomioida ne asiat, jotka ovat jo kunnossa ja muistaa viestiä niistä”, Pasanen sanoo.

Yrityksen vastuullisuus näkyy arkisissa teoissa

”ViVa-vastuuvalmennukseen osallistuminen oli meidän yrityksen osalta silmiä avaava kokemus. Valmennuksen aikana tuli huomattua se, kuinka hyvällä mallilla ympäristövastuuasiat meidän yrityksessä olivat.

Tottakai valmennus toi paljon uusia näkökulmia ympäristöasioihin ja sen kautta myös selkeää kosketuspinta-alaa ympäristöasioihin laajemmalta, kuin vain oman yrityksen näkökulmasta.

Muut vastuuosa-alueet: sosiaalinen vastuu, vastuullinen viestintä ja taloudellinen vastuu vaativatkin sitten enemmän ponnisteluja hahmottaa oman yrityksen näkökulmasta. Tärkeää oli ymmärtää vastuun monimuotoisuus ja moniulotteisuus. Ja myös se, kuinka suuri merkitys vastuullisuuden ymmärtämisellä on yrityksen toiminnan suunnittelun kannalta.

Suurimmat konkreettiset teot, joita valmennus meidän yritykselle toi, tapahtuivat oman pään sisällä. Ei riitä se, että me itse tiedämme, kuinka hyvin meillä vastuuasiat hoidetaan. Se pitää muistaa kertoa!” Paahka Oy, Hanne Kluukeri

”Esimerkiksi nettisivuilla voidaan tuoda esille yrityksen arvoja ja tarinaa sekä asiakkaiden ja ohjaajien kokemuksia. Niitä voidaan hyödyntää myös somemarkkinoinnissa, kun päivitysten yhteydessä tuodaan esiin myös yrityksen toiminta-ajatusta ja arvoja. Konkreettinen kehittämisidea oli myös ohjaajien tiiviimpi yhteistyö ja ohjeistus siitä, miten toimitaan asiakkaiden kanssa, miten heidät otetaan vastaan ja miten heidät saadaan kokemaan, että meille on helppoa tulla. Ei riitä, että vain laitetaan arvot nettisivuille. Viestinnän pitää olla jatkuvaa, sitä pitää kehittää, ja ilmapiiri säilyttää hyvänä jatkossakin.” Kuntosaliyrittäjä, Nivala.

”Meillä on toimintaa romuliikkeen kanssa samalla tontilla, mikä mahdollistaa tehokkaan kierrätyksen sekä meille että asiakkaillemme. Myös taloudellista vastuuta pidän tärkeänä. Jos talous ei ole kunnossa, ei toimintakaan voi olla vakaalla pohjalla.” Metallien vähittäis- ja tukkukauppayrittäjä, Haapajärvi.

Mikroyrittäjän vastuullisuusvalmennusohjelman on toteuttanut ViVa – Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä -hanke, päätoteuttajana Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, MicroENTRE. Osatoteuttajina ovat olleet Centria-ammattikorkeakoulu, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja Kalajoen kaupunki. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen muut rahoittajat ovat Raahen seudun kehitys, Haapaveden-Siikalatvan seutukunta ja Kerttu Saalasti Säätiö. Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2021 – 31.8.2023.

Lue lisää ViVa-hankkeesta ja vastuullisuusvalmennuksista: https://vastuullisuusvalmennus.fi/

Opas vastuullisuusasioihin

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Kalajoen kaupunki.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.