Oletko kartalla? Kestävää elämäntapaa tukevat palvelut Jyväskylässä –karttapalvelu

Muotoilutoimisto 2loops suunnitteli ja toteutti yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa Kestävää elämäntapaa tukevan -karttapalvelun. Karttapalveluun kerättiin Jyväskylän alueen palveluita ja kohteita, jotka edistävät kiertotaloutta ja resurssiviisautta. Mukana karttapalvelussa on kierrätyskeskuksia, vuokraamoita, sekä korjaus- ja huoltopalveluita. Karttapalvelu toteutettiin pilottikokeiluna osana Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanketta.

Karttapalvelun tavoitteena oli kerätä Jyväskylän alueen resurssiviisautta tukevat palvelut kootusti yhteen. Palvelut kannustavat asukkaita materiaalien ja tavaroiden uudelleenkäyttöön, korjaamiseen, sekä kierrättämiseen. Karttapalvelun avulla asukkaat voivat hyödyntää palveluita kestävämmän arjen edistämiseksi.

Joko olet kartalla -mainoskuva Jyväskylän kestävän elämäntavan karttapalvelusta.
Syksyllä 2022 avattiin Kestävien elämäntapojen karttapalvelu. Jyväskylän kaupungin karttapalveluun on omalle karttatasolleen koottu Jyväskylästä löytyvät asukkaiden kestävää elämäntapaa tukevat palvelut. Kuva: 2Loops

Kokeilun aikana karttapalvelusta viestittiin asukkaille kahden viestintäkampanjan avulla. Yrityksille järjestettiin myös hakukampanja, jotta yritykset voisivat itse ilmoittaa oman yrityksensä mukaan kokeiluun. Karttapalvelusta viestittiin Kaupungin viestintäkanavissa, sekä yrityksien omilla kanavilla. Myös kaksi Jyväskylän yliopiston maisteriopiskelijaa toteuttivat pro gradu -työnsä kokeiluun liittyen.

Kokeilu oli onnistunut ja positiivinen. Olemme saaneet positiivista palautetta kartalle nostetuilta yrityksiltä. Kokeilun aikana karttapalvelun kävijämäärissä ei kuitenkaan tapahtunut merkittävää muutosta huolellisesta viestinnästä ja kampanjoinnista huolimatta. Kokeilu voi siis osoittaa sen, että viestinnän oikea-aikaisuus ja –paikkaisuus on olennaista, jotta asukkaat löytäisivät palvelun.

Muotoilutoimisto 2Loops

Kokeilu toteutettiin lyhyellä aikajaksolla, joten pidemmän aikavälin kampanjointi voisi tuoda palvelulle enemmän näkyvyyttä. Kokeilun jälkeen Kestävää elämäntapaa tukevat palvelut -karttataso jäi pysyvästi Jyväskylän kaupungin karttapalveluun. Jatkossakin karttapalvelun avulla voidaan viestiä asukkaille kestävää elämäntapaa tukevasta palveluvalikoimasta.

Jyväskylän kaupungin karttapalvelu ja kestävää elämäntapaa tukevia palveluja omalla karttatasollaan.
Erilaiset kestävän arjen palvelut löytyvät karttapalvelusta omalta karttatasoltaan, erilaisin symbolein merkittynä.
Eri palveluja kuvaavat symbolit kestävän elämäntavan karttapalvelussa.
Eri palveluja kuvaavat symbolit kestävän elämäntavan palvelukartalla.

Kokeilun idea monistui nopeasti myös aluetasolle, sillä kokeilua seurasi Keski-Suomen liiton toteuttama Keski-Suomen kiertotaloustoimijat -kartta. Karttaan on lisätty kiertotaloutta edistäviä yrityksiä ja palveluita koko Keski-Suomen alueelta. Kartan sivustolta löytyy myös ohjeet toimijoiden ilmoittamiseen kartalle.

Lisätietoja

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto kunnalle Jyväskylä.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.