Peittoon kierrätyspuisto – testiympäristö teollisuuden sivuvirtojen tuotteistamiselle

Porin Peittoo on 760 hehtaarin kierrätyspuistoalue, jossa käsitellään, varastoidaan ja loppusijoitetaan teollisuuden sivuvirtoja. Kierrätyspuisto edistää materiaalien hyötykäyttöä Satakunnan alueella.

Ilmakuva Peittoon kierrätyspuiston alueesta, johon päälle on piirretty alueen kaavoituksessa oleva alue.
Havainnekuva Peittoon kierrätyspuistosta. Kuva: Prizztech Oy

Peittoossa toimii useita yrityksiä, joiden liiketoiminta painottuu uusiomateriaalien käsittelyyn, puhtaaseen energiantuotantoon tai kierrätysprosessien tutkimukseen ja koetoimintaan. Laajamittaisella teollisuuden sivuvirtojen keskitetyllä käsittelyllä halutaan saavuttaa synergiaetuja. Peittooseen on hyvät kulkuyhteydet, sillä se sijaitsee lähellä satamaa ja E8-tietä.

”Peittoon kehittämistyötä on tehty yhdessä Porin kaupungin kanssa. Asemakaavoitus sekä vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen ovat käynnissä. Alueelle on tulossa uusia tontteja, joten tilaa on myös uusille toimijoille. Peittoo sopii monenlaisille yrityksille, esimerkiksi haketuottajakin voisi käyttää aluetta terminaalina”, kertoo Tuula Raukola Prizztech Oy:stä, joka on vastannut kierrätyspuiston kehittämisestä ja markkinoinnista ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hankkeessa.

Aiemmin teollisuuden kaatopaikkana toimineesta alueesta on muotoutumassa kiertotalouden alueellinen keskus

Tuula Raukola, Prizztech

Peittoon kierrätyspuistossa järjestettiin kokeiluja, joilla pyrittiin löytämään teollisuuden jätteille uusiokäyttöä ja samalla lisäämään alueen liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi Ecolan Oy:n kanssa toteutettiin tuhkarakeiden testausta tietyömaan maanrakennuksessa. Peittoo tarjosi materiaalille välivarastointipaikan. Tuhkarakeet toimivat erinomaisesti tienrakennuksessa ja Peittoon alue terminaalina kierrätysmateriaalille.

Alueella toteutettiin myös pilotti, joissa testattiin valimoteollisuuden sivutuotteiden käyttöä maarakentamisessa. Pilotista saatiin hyviä tuloksia. Valimohiekan ja valimopölyn seos soveltuivat hyvin maanrakennukseen, eikä niistä liuennut haitallisia aineita ympäristöön kahden vuoden seurantajaksolla.

Ilmakuva Peittoon kierrätyspuistosta
Peittoon kierrätyspuisto Porissa. © Prizztech Oy

Peittoon kehittämistyö aktivoitui vuonna 2012, jolloin alueelle luotu osayleiskaava mahdollisti sen käytön muuhunkin kuin teolliseen läjitystoimintaan. Kiinnostus Peittoon aluetta kohtaan on vuosien varrella selkeästi kasvanut. Circwaste-hankkeessa alueen markkinointia päästiin myös kehittämään. Asemakaava on edelleen valmistelussa ja joitakin kierrätyshankkeita odottaa sen valmistumista käynnistyäkseen.

Peittoon kierrätyspuiston logo

Lisätietoa:

Yhteystiedot:

Sami Leppimäki, etunimi.sukunimi@prizz.fi
Prizztech Oy

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto kunnalle Pori.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.