Peittoon kierrätyspuisto – testiympäristö teollisuuden sivuvirtojen tuotteistamiselle

Porin Peittoo on 760 hehtaarin kierrätyspuistoalue, jossa käsitellään, varastoidaan ja loppusijoitetaan teollisuuden sivuvirtoja. Kierrätyspuisto edistää materiaalien hyötykäyttöä Satakunnan alueella. Tavoitteena on tehdä Peittoosta materiaalivirtojen solmukohta ja lisätä alueen liiketoimintamahdollisuuksia.

Peittoon kierrätyspuiston kartta
Peittoon kierrätyspuistossa on tarjolla vapaita tontteja materieelien kierrätyksestä ja varastoinnista kiinnostuneille yrityksille. © Prizztech Oy

Peittoossa toimii jo useita yrityksiä, joiden liiketoiminta painottuu uusiomateriaalien käsittelyyn, puhtaaseen energiantuotantoon tai kierrätysprosessien tutkimukseen ja koetoimintaan. Laajamittaisella teollisuuden sivuvirtojen keskitetyllä käsittelyllä halutaan saavuttaa synergiaetuja. Peittooseen on hyvät kulkuyhteydet, sillä se sijaitsee lähellä satamaa ja E8-tietä.

”Peittoon kehittämistyö jatkuu yhdessä Porin kaupungin kanssa. Asemakaavoitus sekä vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen ovat käynnistymässä. Alueelle on siis tulossa uusia tontteja, joten tilaa on uusille toimijoille. Peittoo sopii monenlaisille yrityksille, esimerkiksi haketuottajakin voisi käyttää aluetta terminaalina”, kertoo Tuula Raukola Prizztech Oy:stä, joka on vastannut kierrätyspuiston kehittämisestä ja markkinoinnista ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hankkeessa.

Aiemmin teollisuuden kaatopaikkana toimineesta alueesta on muotoutumassa kiertotalouden alueellinen keskus

Tuula Raukola, Prizztech

Peittoon kierrätyspuiston toimintaan liittyen järjestetään kokeiluja ja pilotointeja, joilla pyritään vähentämään jätettä ja lisäämään alueen liiketoimintamahdollisuuksia. Circwaste-hankkeessa kartoitetaan Satakunnan alueen hyödyntämättömiä teollisuuden ja rakentamisen sivuvirtoja ja etsitään niille uusia hyötykäyttökohteita.

Peittoon kierrätyspuisto Porissa. © Prizztech Oy

Alueella toteutetaan pilotointeja, joissa testataan muun muassa valimoteollisuuden sivutuotteiden käyttöä maarakentamisessa.

Peittoon kehittämistyö aktivoitui vuonna 2012, jolloin alueelle luotu osayleiskaava mahdollisti sen käytön muuhunkin kuin teolliseen läjitystoimintaan. Kiinnostus Peittoon aluetta kohtaan on vuosien varrella selkeästi kasvanut. Circwaste-hankkeen myötä saatiin lisärahoitusta alueen kehittämiseen.

Peittoon kierrätyspuiston logo

Lisätietoa:

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Tuula Raukola, etunimi.sukunimi@prizz.fi
Prizztech Oy

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.