Organisaatio/hanke: Turun ammattikorkeakoulu (1)

Turun ammattikorkeakoulu on 12 000 osaajan yhteisö, joka vahvistaa erityisesti Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Kiertotaloutta edistetään AMK:lla mm. tutkimusryhmien TKI-hankkeiden, suurten ja pienten yritysprojektien sekä laajan koulutustarjonnan kautta.