Könkkölän tilalla edistetään kestävää elämäntapaa permakulttuurin hengessä

Lahjoitusmökit
Jyväskylän kaupungilta lahjoituksena saatujen majoitusmökkien toimitus. Kuva: Green Care -keskus Könkkölä ry

Muutaman kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta sijaitsevalla Könkkölän tilalla toimiva Green Care-keskus Könkkölä ry edistää toiminnallaan kiertotaloutta ja kestävää elämäntapaa. Yhdistys järjestää luontoperustaista työpajatoimintaa sekä kursseja, tapahtumia ja leirejä erilaisille kohderyhmille.

Könkkölässä tietoa jaetaan aktiivisesti kaikille kestävästä elämäntavasta kiinnostuneille. Parhaillaan käynnissä olevan Kestokulttuuria kohti kylillä ja keskustoissa -hankkeen tiimoilta on järjestetty mm. permakulttuurisen viljelyn kurssi, ilmastopuutarhakurssi, yhteisöllinen Kekrijuhla sekä “Syvempään luontoyhteyteen”-työpaja.

Tilan kiinteä rakennuskanta on pääsääntöisesti vanhaa, mutta viime vuonna Könkkölän ranta-alueelle sijoitettiin Jyväskylän Leppälahden leirikeskuksen entiset majoitusmökit. Vuonna 2003 valmistuneet, mutta jo pitkään tyhjillään olleet Jyväskylän kaupungin lahjoittamat mökit ovat saaneet Könkkölässä uuden elämän. Osa mökeistä toimii majoitustiloina leiritoiminnassa, osa verstaana ja varastotiloina.

Biohiili toimii maaperänkosteuden tasaajana ja ravinteiden säilyttäjänä sekä kasvualustana maaperän mikrobeille. Samalla biohiili toimii hiilinieluna, sitoen hiiltä maaperään pitkäaikaisesti.

Toiminnanjohtaja Marjut Rautiainen

Könkkölän tilan pihapiiristä löytyy permakulttuurinen viljelyalue, yhteisöviljelmä sekä syötävä metsäpuutarha. Puutarha-alue toimii luonnon monimuotoisuutta edistävän permakulttuurisen viljelyn oppimisympäristönä. Puutarhassa maata parannetaan luonnollisin keinoin mm. kasvattamalla monipuolisesti erilaisia kasveja, käyttämällä biohiiltä ja eloperäisiä katteita sekä välttämällä maan mekaanista muokkausta. Biohiili valmistetaan Könkkölässä, oman tilan ja läheisen asuinalueen asukkaiden puutarhasta ylijääneistä risuista ja oksista. Könkkölän tilan toiminnanjohtaja Marjut Rautiaisen mukaan Biohiili toimii maaperänkosteuden tasaajana ja ravinteiden säilyttäjänä sekä kasvualustana maaperän mikrobeille. Samalla biohiili toimii hiilinieluna, sitoen hiiltä maaperään pitkäaikaisesti. Risuja ja oksia hyödynnetään biohiilen lisäksi puutarhan aitojen rakenteissa sekä viljelypenkkien ja kompostin pohjamateriaalina. Myös muu puutarhassa syntyvä kasvijäte hyödynnetään ravinteena tai kasvipenkkien materiaalina.

Permakulttuurinen puutarha ja biohiiletin
Könkkölän tilan aisti- ja permakulttuurinen puutarha ja biohiiletin. Kuvat: Enni Niittykangas, Green Care -keskus Könkkölä ry

Viljely tapahtuu pääosin kohopenkeissä ja viljelylaatikoissa. Kasvualustat on koottu lahoavista puunpätkistä, risuista ja lehdistä sekä puutarhan kasvijätteestä ja kompostimullasta. Viljelypenkkien paljaat kohdat peitetään eloperäisellä katteella, kuten puiden lehdillä, keskeneräisellä kompostilla tai ruohosilpulla. Kate ravitsee maaperän mikrobeja ja lieroja, estää hajotustoiminnasta syntyvän hiilidioksidin haihtumisen ilmaan ja  pitää maan tasaisen kosteana. Puutarhan kasveja ravitaan luonnonmukaisesti komposti- ja bokashimullalla sekä nokkoskäytteellä. Tuholaisten torjunnasta huolehditaan viljelykierrolla, monipuolisella lajistolla sekä nokkosvedellä.

Leader JyväsRiihi on myöntänyt Könkkölän Kestokulttuuria kohti kylillä ja keskustoissa -hankkeelle (2021-2024) rahoitusta EU:n maaseuturahastosta.

Lisätietoja: Könkkölän tilan yhteystiedot

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.