Tavaralainaamo vähentää päästöjä ja lisää yhteisöllisyyttä

Kuva tavaralainaamosta saatavilla olevista tavaroista, kuten ompelukone, saumuri ja kasvikuivain

Asikkalan kirjastossa on toiminut kesästä 2020 lähtien tavaralainaamo, jonka suosikkituotteita ovat ompelukone, kasvikuivuri, saumuri, höyrypesuri, rinkka ja trangia.

Toiveita lainattaviin tavaroihin kysyttiin paikallisilta asukkailta sekä kesämökkiläisiltä ja esineet kerättiin lahjoituksina. Tavaroita saa lainaan kirjastosta samalla tapaa kuin kirjojakin, laina-aika on kaksi viikkoa. Tavaralainaamon perustamisen taustalla oli LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteishanke Maallemuuttajat 2030. Kokemukset lainaamosta ovat olleet niin hyviä, että se jatkaa toimintaansa pysyvästi.

Osana Maallemuuttajat -hanketta selvitettiin lainaamotoiminnan vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin sekä arvioitiin sen sosiaalisia vaikutuksia. Laskentatulosten mukaan lainaamo vähensi päästöjä noin 5 752 kg CO2e sen ensimmäisen 14 kuukauden toiminnan aikana. Laskennassa oletettiin, että tavaran lainauksen ansiosta vastaava uusi tuote jäi ostamatta. Arvioiden mukaan lainaamo vähentää päästöjä, vaikka tavara haettaisiin autolla. Tavaralainaamoilla voisi näin olla isommassa mittakaavassa merkitystä päästöjen vähentämisessä.

Kerätyn palautteen ja haastattelujen perusteella lainaamo myös lisäsi yhteisöllisyyttä. Osa asukkaista oli suoraan mukana lainaamon suunnittelussa tai lahjoitti tavaroita, joten lainaamo koettiin positiivisena ja siitä jaettiin tietoa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Lisäksi lainaamon käyttö innosti asiakkaita miettimään yleisemminkin tavaroiden lainaamista tai vuokraamista ostamisen sijaan. Kirjaston henkilökunnan palaute lainaamosta on ollut niin ikään positiivista, asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja tavarat ovat pysyneet hyvässä kunnossa.

Tavaralainaamon perustamisesta ja toiminnasta on lisätietoa YouTubesta löytyvällä videolla:

Muun muassa tarkemmat päästölaskentatiedot löytyvät lainaamosta kirjoitetusta artikkelista:

  • Claudelin, A.; Tuominen,K.; Vanhamäki, S. Sustainability Perspectives of the Sharing Economy: Process of Creating a Library of Things in Finland. Sustainability 2022,14, 6627. https://doi.org/10.3390/su14116627

 

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Asikkala.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.