Aurinkoenergiaa koulun sähköihin ja opetukseen Eurajoella

Eurajoen yhteiskoulun ja lukion rakennuksien katoille asennettiin vuonna 2017 aurinkosähköjärjestelmä Lapijoen sähkön ja Eurajoen kunnan yhteistyönä PPA-sopimuksella. Järjestelmää on myöhemmin vuodesta 2022 lähtien hyödynnetty myös lukio-opetuksessa.

Rakennettu järjestelmä koostuu kokonaisuudessaan kolmesta eri paneelikentästä. Kaksi näistä sijaitsee koulun päärakennuksen katolla, kentät noin lounaaseen ja kaakkoon suunnattuina kulmatelineissä ja kolmas ruokalarakennuksen katolla noin lounaaseen suunnattuna kattolappeen suuntaisesti (katso kuva). Jokaisella kentällä on oma identtinen verkkoinvertterinsä. Asennuksessa käytettyjä 260 W paneeleita on kokonaisuudessa 236 kpl muodostaen teoreettisen nimellistehon 61,36 kWp. Käytännössä kesän huipputeho järjestelmällä on Lapijoen sähkön mukaan noin 50 kW johtuen lähinnä paneelikenttien epäoptimaalisista, kattolappeiden määräämistä suunnista. PPA-sopimuksen mukaisesti järjestelmän omistaa sen rakentanut urakoitsija Lapijoen Sähkö Oy Eurajoen kunnan toimiessa toisena osapuolena tarjoten katot ja tilat järjestelmälle sekä ostaen tuotetun aurinkosähkön. Tarkoitus ja tavoite sopimuksessa on käyttää invertterit ja aurinkopaneelit käyttöikänsä loppuun.

Aurinkopaneeleja, taustalla punainen rakennus ja peltomaisema.
Järjestelmä ja kolme sen eri paneelikenttää. Taaimpana koulun ruokalarakennus. Kuva: Lapijoen sähkö Oy.

Lukio on saanut pääsyn myös järjestelmän seurantatietoihin. Tämän seurantatietokannan mukaan järjestelmä on nyt jo kuuden täyden toimintavuotensa, 2018-2023 aikana tuottanut sähköä 364 MWh ja keskimäärin reilut 60 MWh vuodessa (katso kuva alla). Järjestelmä on siis toiminut hyvin ja tuottanut jopa hieman simuloinnin arviota paremmin. Samaisten seurantatietojen mukaan parhaiten sekä tuotettuna kokonaisenergiamääränä, että myös yhtä asennettua kilowattipiikkiä (kWp) kohti laskettuna on tuottanut ruokalan katon järjestelmä. Spesifistä kWh/kWp tuotantoa selittävänä erona samaan ilmansuuntaan olevaan päärakennuksen järjestelmään verrattuna on mm. hieman jyrkempi ja optimaalisempi kallistuskulma sekä vähäisemmät varjot.

Eurajoen lukion PV-järjestelmän tuottohistoria 2018-2023.
Aurinkovoimala on tuottanut noin 60 MWh vuosittain. Kuva: Sunnyportal.

Käyttö opetuksessa

Koulun aurinkosähköjärjestelmää on myös hyödynnetty lukion fysiikan opetuksessa. Järjestelmän sähköntuotantoa on tarkasteltu seurantatietokannan avulla ja lisäksi Lapijoen sähkön Pasi Lauri on laatinut lukiolle seikkaperäisen esityksen järjestelmästä. Esityksessä on kerrottu sekä kyseisestä järjestelmästä, että yleisemmin mm. kodin aurinkosähköjärjestelmistä, sähkötekniikasta ja aurinkosähköstä ilmiönä. Lukion mukaan järjestelmän seurantatietoja ja materiaalia on tarkoitus hyödyntää jatkossa enemmänkin.

Lisätiedot

Pasi Lauri (pasi.lauri@p2engineering.fi,  044 9868 372)

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Canemure.
Loikka-arkisto kunnalle Eurajoki.
Tämän sivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivuston sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja CINEA/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.