Organisaatio/hanke: Canemure (11)

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia Canemure on kuusivuotinen EU:n Life-hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Canemure-hankkeessa toteutetaan käytännön ilmastotoimia, edistetään alueellista ilmastotyötä sekä tuetaan Hinku-verkostoa ja käytännön toimia asiantuntijoiden avulla.

Canemuressa on 22 partneria ja 15 osarahoittajaa ja hankkeen koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hankkeessa toteutetaan 14 eri toimijan koordinoimaa osahankekokonaisuutta, jotka liittyvät mm. vähähiiliseen liikkumiseen, rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian tuotantoon, kestävään kaupunkisuunnitteluun, vähähiiliseen tuotantoon ja kulutukseen sekä vähäpäästöisiin maaperän hoitomenetelmiin maa- ja metsätaloudessa.

Canemure-hankkeen toiminta keskittyy seitsemälle alueelle: Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Päijät-Hämeeseen, Satakuntaan, Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen.

   https://www.hiilineutraalisuomi.fi/Canemure