Anianpellon koulun toisluokkalaisten vaikuttamisprojekti: niitty pölyttäjien pelastamiseksi

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus kytkeytyvät toisiinsa monin tavoin. Elinympäristöjen muuttuessa myös lajit joutuvat siirtymään uusille alueille tai ne häviävät. Suomessa uhanalaisista lajeista jopa neljännes on ketojen ja niittyjen lajeja, kuten kukkia, perhosia ja muita hyönteisiä. Niittyjen ja muun luonnon monimuotoisuuden merkitykset ovat nousseet viime vuosina vahvasti julkiseen keskusteluun, ja Asikkalassa Anianpellon koululla on toimittu niittyjen ja muun luonnon hyväksi ulkoluokkatoiminnan kautta.

Etualalla kaksi poikaa iskemässä lapioita maahan. Taustalla muita henkilöitä myös lapiot käsissään. Henkilöt ovat poistamassa aiempaa kasvillisuutta niityn tieltä.
Anianpellon koulun toisluokkalaiset muokkaamassa maata opettaja Riikka Lamminpään johdolla. Kuva: Mari Meriläinen.

Anianpellon koulun ulkoluokkatoiminta monipuolistaa oppimista ja vahvistaa luontosuhdetta

Asikkalan keskustaajamassa Vääksyssä sijaitsevan Anianpellon koulun 2. vuosiluokan oppilaat opiskelevat perjantaisin ulkona. Oppilaat kertaavat ulkona viikon aikana opittua ja oppivat uutta toiminnallisten harjoitusten ja leikkien kautta. Aiheet tulevat ympäristöopista, äidinkielestä, matematiikasta tai englannista.

Anianpellon koulun ulkoluokkatoimintaan kuuluu keskeisesti ympäristökasvatus. Erilaisten harjoitusten avulla pyritään vahvistamaan luontosuhdetta sekä oppimaan luonnosta ja ekosysteemeistä. Ulkoluokkapäiviin kuuluu myös retkeily sekä konkreettiset toimet luonnon hyväksi: oppilaat ovat muun muassa keränneet roskia ja ripustaneet ja huoltaneet linnunpönttöjä koulun lähimetsässä.

Kaksi tyttöä ja opettaja katselevat, kun yksi tyttö on kyykistyneenä maahan ilmeisesti tarkastelemaan kasvia. Opettajalla on kädessään iso lapio. Tarkoituksena on poistaa kasvit uuden niittykasvillisuuden tieltä.
Oppilaat tunnistamassa ja kitkemässä kasveja. Kuva: Mari Meriläinen.

Oppilaat halusivat vaikuttaa pölyttäjien hyväksi perustamalla niityn

Syksyllä 2023 ulkoluokkalaisten opettaja Riikka Lamminpää pyysi kunnalta ulkoluokkaryhmälle oman luontoalueen, jota voitaisiin hyödyntää ympäristökasvatuksessa. Sopiva alue löytyi Vääksyn Jokivarren puiston läheltä, Vääksyn Matkaparkin alueelta.

Syksyn aikana oppilaat tutustuivat alueeseen ja pohtivat yhdessä opettajan kanssa, miten aluetta voisi hyödyntää luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Lamminpää kertoi oppilaille pölyttäjien vähenemisestä ja oppilaat innostuivat yhdessä perustamaan alueelle niityn. Projektin toteuttamiseen saatiin tukea kunnalta, kun Asikkalan kunnan päähortonomi Riitta Pyysig neuvoi oikeiden niittysiementen valitsemisessa ja kunta maksoi siemenet.

Aikaisin lokakuussa satanut lumi siirsi niityn perustamisen syksyltä 2023 keväälle 2024. Toukokuussa oppilaat pääsivät muokkaamaan maata, kitkemään voikukat, pujot ja jättitatarit pois, kastelemaan alueen ja kylvämään itse siemenet. Alue aidattiin ja aitaan kiinnitettiin tietoa alueesta ja niitystä.

Keväällä siementen toivottavasti itäessä oppilaat käyvät alueella ihailemassa kukkia ja laskemassa esimerkiksi pölyttäjien määriä. Seuraavana syksynä niittyprojektia jatkaa uusi vuosiluokka, joka kylvää alueelle uusia monivuotisia niittykukkien siemeniä. Tarkoitus on myös kerätä kukkineiden kukkien siemeniä talteen ja kylvää niitä seuraavana keväänä.

 

Lamminpää toteutti niittyprojektin osana SYKLI:n ympäristökasvattajan erikoisammattitutkinto-opintoja, joihin kuului ympäristökasvatushankkeen suunnittelu ja toteutus.

Teksti: Riikka Lamminpää, Anianpellon koulun 2. luokan opettaja
Kuvat: Mari Meriläinen

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto  Canemure.
Loikka-arkisto  EU:n Life -ohjelma.
Tämän sivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivuston sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja CINEA/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.