Älykkään mittausjärjestelmän avulla vähennetään päästöjä ja säästetään kuluja

ilmakuva puistosta
Ilmakuva puistosta. Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

Seaside Industry Park on Raumalla sijaitseva meriteollisuuteen keskittynyt teollisuuspuisto. Pinta-alaltaan 43 hehtaarin suuruisessa puistossa on yhteensä 55 000 neliömetriä erilaisia tuotanto-, toimisto- ja varastotiloja. Vuokralaisyrityksiä alueella on yli 30. Puistossa hyödykkeiden, kuten sähkön, kulutus on varsin suurta, mikä aiheuttaa luonnollisesti painetta vähentää kulutusta niin taloudellisista kuin ilmastollisistakin syistä. Seaside Industry Parkissa on tartuttu tähän haasteeseen kehittämällä digitaaliseen teknologiaan perustuva mittausjärjestelmä, joka valvoo sähkön, lämmön, veden, paineilman ja kaasujen kulutusta.

Järjestelmä tuottaa ajantasaista dataa em. hyödykkeiden kulutuksesta, mikä antaa yrityksille mahdollisuuden valvoa prosessejaan ja säätää niitä niin, että ne voivat säästää sekä kulutuksessa että kuluissa. Järjestelmän myötä yritysten laskutuksen perusteena on voitu siirtyä käyttämään aiempaa laajemmin todellista kulutusta eikä kulutusarviota, johon laskutus aikaisemmin suurelta osin perustui. Järjestelmä on tarpeellinen myös siinä mielessä, että se antaa tietoa muun muassa vuodoista vesi- ja kaasuputkistoissa sekä erilaisista vikatiloista sähkössä ja kaukolämmössä. Tällöin ongelmat voidaan havaita ja paikantaa nopeasti, ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ongelman korjaamiseksi.

Uudenlaisen mittausjärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen on ollut mittava projekti, joka on edelleen kesken. Järjestelmä koostuu kulutusta mittaavista mittareista sekä käyttöjärjestelmästä, jossa on kullekin vuokralaiselle oma vain kyseisen yrityksen kulutuksen näyttävä käyttöliittymä ja lisäksi ns. ylläpitäjän käyttöliittymä, josta voi seurata koko alueen kulutusta. Jälkimmäinen käyttöliittymä on pääasiallisesti teollisuuspuiston kunnossapitopäällikön käytössä. Seaside Industry Parkia hallinnoivan ja mittausjärjestelmäprojektia vetävän Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n keskeinen yhteistyötaho hankkeessa on ollut ohjelmistoyritys ionSign Oy, joka on kehittänyt mittausjärjestelmän. Tarkoituksena on, että järjestelmää voisi tulevaisuudessa monistaa hyödynnettäväksi muissa vastaavantyyppisissä kohteissa.

Mittausjärjestelmää toteutetaan osana Canemure – kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanketta. Canemure on kuusivuotinen EU Life -ohjelmarahoitteinen hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Tietoja ja lukuja järjestelmän tuottamista säästöistä päivitetään artikkeliin hankkeen aikana.

Järjestelmä rakentuu pala palalta

Mittausjärjestelmä rakentuu teollisuuspuiston alueella rakennuskokonaisuus kerrallaan ja laajenee myös sitä mukaa, kun alue kehittyy. Puistoon on esimerkiksi parhaillaan rakenteilla uusi monitoimihalli, joka on tarkoitus liittää valmistuttuaan osaksi järjestelmää. Yksi jo tähän mennessä mittausjärjestelmään kytketty rakennuskokonaisuus on maalaamo oheistiloineen. Vuokralaisena kyseisissä tiloissa toimii yksi teollisuuspuiston keskeisistä toimijoista, pintakäsittelyyn erikoistunut Ermail Oy. Ermail on saanut käyttöönsä käyttöliittymän, joka tällä hetkellä tarjoaa ajantasaista tietoa sähkön, kaukolämmön ja käyttöveden kulutuksesta.

Järjestelmä on otettu Ermailissa vastaan mielenkiinnolla. Kiitosta on saanut etenkin mahdollisuus seurata sähkön ja kaukolämmön kulutusta. Järjestelmä on myös auttanut yritystä ymmärtämään tuotantoprosesseista aiheutuvaa kulutusta konkreettisemmin.

”Jos esimerkiksi valot ovat jääneet päälle yöksi, havaitsemme sen heti seuraavana aamuna kulutustietojen avulla”, kertoo Ermailin laatupäällikkö Petri Salminen.

Järjestelmän avulla saamme selville kuluja aiheuttavat tekijät, jolloin voimme pohtia mahdollisuuksia muuttaa toimintakäytäntöjä kulutusta vähentäviksi.

laatupäällikkö Petri Salminen, Ermail

Järjestelmän hyödyt käyttöön toimintamalleja muokkaamalla

Järjestelmä mahdollistaa hyvin konkreettisten tekojen tekemisen, kuten valojen sammuttamisen tai sisälämpötilan säätämisen. Tähänastisen käyttökokemuksen myötä on käynyt ilmi, että etenkin kaukolämmön ja sähkön suhteen on mahdollista saada huomattavia säästöjä aikaan, jos mittausjärjestelmää hyödynnetään tehokkaasti. Tärkeässä roolissa säästöjen syntymisessä ovat yritysten työntekijät. Työntekijöiden täytyy omaksua uudet käytännöt, jotta säästöjä on mahdollista saada aikaan.

Salmisen mukaan järjestelmän täyden potentiaalin hyödyntämiseksi tarvitaan myös laajempaa organisaation toimintamallien tarkastelua ja tarvittaessa muutoksia niihin. Mittavien tulosten aikaansaaminen ei tapahdu yhdessä yössä, vaan yritysten täytyy käyttää aikaa paneutuakseen kulutuksen vähentämisen mahdollisuuksiin.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Canemure.
Loikka-arkisto toimijalle Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy.
Tämän sivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivuston sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja CINEA/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.