Joulukuuset hiilivarastoiksi järveen

Urjalalaisten joulukuusia kerättiin ja upotettiin läheiseen Rutajärveen uppopuupuhdistamoksi kevättalvella 2022. Projektin myötä käytetyt joulukuuset päätyivät haketuksen sijaan parantamaan lähivesistön tilaa ja muodostavat samalla pitkäkestoisen hiilivaraston.

”Runsas maanviljely ja alava maasto aiheuttavat merkittävää ravinnekuormitusta Urjalan alueen vesistöihin. Suurimman osan alueen vesistä keräävät Nuuta-, Ruta- ja Kortejärvi, joista erityisesti kaksi ensimmäistä kärsivät paikoitellen merkittävästä rehevöitymisestä”, kertoo johtava ympäristötarkastaja Ida Salminen. Ympäristöministeriön rahoittaman Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 -hankkeen yhteydessä päätettiin kokeilla uppopuupuhdistamo-menetelmää ravinnekuorman hillitsemiseksi ja vesistöjen tilan parantamiseksi. Samalla paikalliset asukkaat pääsivät osallistumaan ympäristö- ja ilmastotyöhön lahjoittamalla käytetyt joulukuusensa hiilivarastoksi.

Vastaavia uppopuupuhdistamoita on toteutettu aiemmin itäisessä Suomessa puulla puhtaaksi -verkoston toimesta. Luonto- ja tiedekeskus Saimaariumin Saimaalla toteuttamasta uppopuupuhdistamosta otettiinkin mallia Urjalan toteutukseen. Uppopuuston lisäämisellä vesistöihin tavoitellaan useita hyötyjä. Uppopuiden eli turojen pintaan kehittyy mikrobeja, bakteereja, levästöä ja sienirihmastoa, jotka imevät vedestä ravinteita ja näin puhdistavat vesistöä. Samaan aikaan puut tarjoavat ruokailu- ja kutupaikkoja vesieliöstölle ja lisäävät pohjaeläin-, kala- ja raputuotantoa. Tämä palvelee osaltaan vesistöjen virkistyskäyttöä kalansaaliiden parantumisen myötä. Toisaalta uppopuut muodostavat myös erittäin pitkäkestoisen ja kustannustehokkaan hiilivaraston sillä puu säilyy hajoamattomana järven pohjassa jopa satoja vuosia.

Urjalan uppopuupuhdistamoprojekti alkoi loppuvuodesta 2021 pyytämällä vesialueen omistajalta ja kalatalousalueen edustajalta kirjalliset suostumukset toiminnalle. Samalla informoitiin paikallista vesiensuojeluyhdistystä projektista. Joulukuusien keruu toteutettiin vuodenvaihteen jälkeen ja Urjalalaiset saivat tuoda käytetyt kuusensa erikseen varattuun paikkaan. Keruuseen osallistui myös paikallinen jätehuoltoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Vesilain mukaisen lupatarpeen arviointi pyydettiin Pirkanmaan ELY-keskukselta, josta todettiin, ettei pienimuotoiseen uppopuupuhdistamotoimintaan tarvitse hakea erillistä lupaa.

Varsinainen upottaminen toteutettiin jäältä käsin maaliskuussa 2022. Upotuspaikaksi valittiin Rutajärven Ratalahti, jonne kohdistuu merkittävää ravinnekuormitusta läheisten laskuojien suunnista. Kuuset upotettiin sadan metrin päässä rannasta sijaitsevan Kilisaaren tuntumaan noin 2-3 metrin syvyyteen. Upotukset tehtiin kahteen linjaan ja yksitellen tai muutaman kappaleen nipuissa. Painoksi kuusiin oli sidottu reikätiiliä. Linjojen päähän upotettiin yksittäiset kuuset, joihin oli sidottu merkkipoiju ja infokirje. Upotustalkoisiin osallistui alueellisen ympäristönsuojeluyksikön lisäksi myös Urjalan 4h-yhdistys. Talkoolaiset saivat hikoilla kairan ja jääsahan varressa täyden päivätyön, sillä jääpeite oli kevättalveen mennessä karttunut jo yli puolimetriseksi. Avantojen teon jälkeen itse upotus sujuikin varsin leppoisasti aurinkoisessa kevätsäässä.

Katso lyhyt video kuusen upotusprosessista

Uppopuupuhdistamon perustamisessa yhdistyy luonnon monimuotoisuuden tukemisen ohessa luonnonmateriaalin uudelleenkäyttö, hiilen sitominen sekä asukkaiden osallistaminen. Lisäksi upotustalkoissa oli hauskaa.

Etelä-Pirkanmaan kuntien yhteinen ilmastoasiantuntija Ossi Kekki

Myöhemmin saman vuoden syksyllä tehtiin tarkastus uppopuupuhdistamolle, jossa poijuihin sidottuja merkkikuusia käytiin katsomassa. Silmämääräisesti todettiin kuusiin alkaneen muodostua oikeanlaista bakteeri-, sieni- ja leväkasvustoa, josta järven eliöstö hyötyy. Hankkeen myötä pienen mittakaavan uppopuupuhdistamotoiminta saatiin alkuun Urjalassa ja jatkossa toimintamalli puupuhdistamon laajentamiselle on olemassa.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.