Poistoilmalämpöpumpun hankinta Kurikan uimahalliin tuo säästöjä

Kuva: Keino-osaamiskeskus

Kurikan uimahalli on valmistunut vuonna 1970. Sen energiatehokkuutta on parannettu asentamalla suihkuvesien lämmön talteenotto sekä poistoilmalämpöpumppu (PILP), joka lämmön talteenoton lisäksi keventää allastilan kosteuskuormitusta. Poistoilmasta talteen otettua lämpöä voidaan ohjata sekä tuloilman että allasveden lämmitykseen. Kurikka sai PILP-hankintaan Business Finlandilta 20 % tuen, joka huomioiden investoinnin takaisinmaksuaika oli alle 5 vuotta. Jatkossa kunta aikoo parantaa uimahallin energiatehokkuutta vaihtamalla LED-valaistukseen.

Hankinnan taustaa

Kurikan kaupunki on sitoutunut energiatehokkuussopimukseen. Seurantajaksolla 2014–2025 kaupungin tavoitteena on vähentää energiankulutusta jopa 10,5 % vuoden 2015 tasoon nähden. Yleensä kaupungin kiinteistöjen energiansäästöinvestoinnit toteutetaan osana rakennusten peruskorjaustoimenpiteitä. Poistoilmalämpöpumpun hankintaan Business Finland myönsi 20 % energiatuen.

Hyödyt, tulokset, vaikutukset

Poistoilmalämpöpumpun hankinnan myötä rakennuksen energiatehokkuus parani ja kosteusrasitus ilmanvaihtokoneelle ja allasalueelle väheni. Hankinnan ensisijainen tavoite oli energiansäästö uuden järjestelmän avulla, mikä vähentää rakennuksen ostoenergian tarvetta.

Järjestelmä otettiin käyttöön 22.10.2020. Seurantajaksolla 22.10.2020 – 10.11.2020 energiaa oli otettu talteen 25,41 MWh. Sähkönkulutus oli 7,326 MWh ja seurantajaksolla COP-arvo 4,5. COP-arvo ilmoittaa laitteen hyötysuhteen, eli miten tehokkaasti kulutettu sähköenergia voidaan muuttaa lämpöenergiaksi.

Hankinnan toteutuksessa ei ilmennyt ongelmia. Rakennusautomaatiojärjestelmän avulla seurataan laitteiston toimintaa ja energiamittauksia.

Katso myös:

KEINO: Energiansäästöä kunnan kiinteistöihin: Poistoilmalämpöpumpun hankinta uimahalliin – Case Kurikan kaupunki

Canemure Best Practices: Vähähiiliset ja energiatehokkaat urheiluhallit

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle KEINO - osaamiskeskus.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.