Kalmarin kunta toimittaa tietokoneet uudelleenkäyttöön – ilmastohyöty 360 tonnia hiilidioksidisäästöjä

Pitkäjänteisellä ja systemaattisella kiertotalouteen tähtäävällä toiminnalla saavutetaan niin ympäristö- kuin taloudellisia tavoitteita. Kalmarin kunta Etelä-Ruotsista on luonut yhdessä Inregon kanssa mallin, jossa IT-laitteet tarjotaan palveluna ja toimitetaan sovitun elinkaaren jälkeen uudelleenkäyttöön. Tehokkaalla ja sujuvalla prosessilla on päästy jälleen lähemmäs kunnan asettamaa ilmastotavoitetta.

Kalmarin kuntaKaikki lähtee tavoitteista.

Kalmarin kunta on asettanut itselleen tiukat tavoitteet: he pyrkivät ilmastoneutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Järkevämmällä IT-laitehallinnalla he ovat yhdeksän vuoden aikana saavuttaneet jo 360 tonnia CO2e-säästöjä*. Tämä on tulosta sujuvasta prosessista niin IT-laitteiden hankinnassa, vuokrauksessa, levittämisessä kuin uudelleenkäytössä.

Julkisen sektorin on oltava edelläkävijä ja näytettävä mallia uusien ratkaisujen hyödyntämisestä.

Kalmarin kunnan ympäristökehittäjä Elvira Laneborg

Monipuolisen palvelun juuret ajoittuvat vuoteen 2012, jolloin Kalmarin kunta loi konseptin IT-laitteista palveluna. Prosessin mukaisesti kunta ostaa IT-laitteet keskitetysti ja vuokraa ne eteenpäin alueen yrityksille. Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty elinkaari, joka on sidottu laitteen tukitarpeisiin ja toimintavarmuuteen. Kun sovittu elinkaari on täynnä Inrego noutaa laitteet asiakkailta tyhjennystä ja uudelleenkäyttöä varten. Tämän toimintatavan tuloksena on saavutettu selkeät ja toimivat IT-hallintarutiinit, yksinkertainen toimintamalli käyttäjille ja pienemmän ilmastovaikutukset.

Elvira Laneborgin mukaan on tärkeää, että kunta asettaa hankintoihin sekä sosiaalisia- että ympäristövaatimuksia, jotta pääsemme siirtymään pois lineaarisesta mallista ja mahdollistamme kiertotalouden ja kestävän kehityksen edistymisen.

Tämä on tehokas malli, jonka olemme saaneet toteutettua Inregon palveluita käyttämällä. Saamme hyödyn elinkaarijohtamisen kaikilla osa-alueilla niin taloudessa kuin vastuullisuudessa, IT-ekonomisti Clas Rosengren sanoo.

IT-laitteiden uudelleenkäyttöön liittyy vahvasti tietoturvanäkökulma. Laitteiden tietoturvallinen jälkikäsittely Inregon toimesta oli merkittävä syy siihen, miksi Laitteet palveluna -malli otettiin käyttöön Kalmarin kunnassa. Viime vuoden aikana kunnassa otettiin sama malli käyttöön myös puhelimissa.

Minimoimme riskit tietojen leviämisestä ulkopuolisille henkilöille seuraamalla laitteita ja toimittamalla ne Inregolle tietojentyhjennykseen mahdollisimman pian käyttöajan umpeuduttua, IT-päällikkö Anna Stålbrand Sundh kertoo.

Kalmarin kunta pyrkii jatkuvasti lisäämään kiertotaloutta toiminta-alueillaan ja toiminnoissaan. Hankintapolitiikka koskee kaikkia kunnan osa-alueita. Palvelun hankkiminen pelkän tuotteen sijaan edistää omalta osaltaan kiertotaloutta.

Yritämme ajatella kaiken aina ihan suunnittelusta, käyttöön ja hävittämiseen saakka. Kiertotalouden edellytysten mukaan toimiminen voi vaatia muutoksia, kuten uusiutuvien tai uudelleenkäytettyjen raaka-aineiden osuuden kasvattamista, tuotteen päivittämisen, pakkaamisen, kuljetuksen ja käsittelyn tarkastelua – mutta kokonaisuudessan kohti kiertotaloutta siirtyminen on jännittävä oppimisprosessi.

Kalmarin kunnan ympäristökehittäjä Elvira Laneborg

Kalmarin kunnan esimerkki on inspiroiva ja tiivistää hienosti sen miksi Inrego on olemassa. Haluamme olla mukana auttamassa julkista hallintoa ja yrityksiä niin Suomessa kuin Ruotsissa maksimoimaan IT-laitteiden uudelleenkäytön ja pääsemään myös IT:n osalta kohti pienempiä ympäristövaikutuksia, kertoo Inregon Suomen maajohtaja Teemu Simola.

Kalmarin kunnan ja Inregon parhaat vinkit kunnille ja kaupungeille:

  • Päätöksistä ja linjauksista tuleva tuki on tärkeää. Varmista, että kiertotalouden prosessien käyttöönotto on kirjattu mm. hankintapolitiikkaan.
  • Kartoita nykyiset laitevaihdot. Käytä mm. laitehallintajärjestelmiä seurataksesi, milloin on aika vaihtaa laite, tilata korvaava ja varmistaa, että vanha käytetään uudelleen.
  • IT-laitteet palveluna. Selvitä mitä voitte tarjota palveluna tuotteen sijaan – näiden asioiden esiin nosto edistää kestävää kulutusta ja minimoi ”heitä pois” -ajattelun. Mahdollista käytettyjen laitteiden hyödyntäminen.
  • Anna käyttäjille mahdollisuus valita myös kunnostettu laite. Näin laitteet saadaan kiertämään vieläkin tehokkaammin ja useamman kierroksen.

 

*Inregon toteuttamat laskelmat hiilidioksidisäästöissä perustuvat yhdessä IVL:n (Ruotsin ympäristöinstituutin) kanssa kehittämään tieteelliseen laskentamalliin.

Lisätietoa Inregon ja IVL:n luomasta CO2e-laskentamallista:

Inrego on kehittänyt laskentamallin yhteistyössä ympäristöä ja sen kestokykyä tutkivan Ruotsin ympäristöinstituutin (IVL Svenska Miljöinstitutet, Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning) kanssa tarjotakseen alalle täysin ainutlaatuisen arviointityökalun. Tämän avulla voidaan luotettavasti tarkastella kuinka paljon uudelleenkäyttö säästää ympäristöä. Uuden mallin avulla voidaan tuottaa tarkat luvut hiilidioksidisäästöistä, tuoteryhmä-, malli- ja jopa komponenttitasolla.

Laskelman menetelmät ja oletukset:

  1. Päästötiedot elinkaaren eri prosesseista on kerätty valmistajien julkaisemista tiedoista, minkä jälkeen keskimääräiset arvot on laskettu tuotetyypeittäin ja alaryhmittäin.
  2. Komponenttien arvot on laskettu materiaalien ja komponenttien sisällön pohjalta kehitettyjen laskentamallien avulla.
  3. Jos tuotteen uudelleenkäyttö vaatii jonkin komponentin vaihtoa vähennetään komponentin valmistuspäästöt säästöistä.
  4. Päästövähennykset jaetaan tasan ensimmäisen ja toisen käyttäjän kesken, koska molemmat ovat yhtä olennainen osa uudelleenkäyttöä. Tällä tavalla vältetään kaksinkertainen laskenta.
  5. Vähennykset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalenttikiloina (kg CO2e), joka on kaikkien kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta hiilidioksidina. Toisinaan juoksevassa tekstissä käytetään kuitenkin termiä CO2 lukemisen helpottamiseksi.

Toimijat ja hankkeet

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.