Hiilivarastoja hautaamalla puunkantoja kosteikkoon

Joensuun seudulla kertyy vuosittain puunkantoja uusien asuinalueiden sekä teiden ja muun infran rakentamisen takia. Kevättalvella 2022 puunkantoja kuljetettiin Kontiolahden ja Joensuun rajalla sijaitsevalta maa-ainesasemalta läheiselle ja vastaperustetulle Kyyrönsuon kosteikolle, joka toimi aiemmin Vapo Oy:n turvesuona. Ennen vuoden 2022 energiakriisiä puunkantojen kysyntä energiapuuna oli heikkoa Pohjois-Karjalassa ja kysyntä muuttui merkittävästi Ukrainan sodan seurauksena. Kaikkiaan Kyyrönsuon kosteikolle sijoitettiin yli 3,5 tuhatta kuutiota puunkantoja.

Toiminnan tarkoituksena oli saada varastoihin kertynyt puubiomassa pois maa-ainesasemilta, jossa ne lahoavat ja maatuvat varastoissa. Maatuessaan kannot vapauttavat sisältämänsä hiilen hiilidioksidina ja metaanina ilmakehään.

Puunkantoja maa-ainesaseman varastokasassa lumen alle peittyneinä. Taustalla mäntymetsää.
Puunkantoja maa-ainesaseman varastokasassa

Kannot kuljetettiin jäätien kautta kosteikolle

Kunta osti puunkantojen kuljetuksen yksityiseltä kuljetusyritykseltä. Yritys rakensi jäätien kosteikolle ja aurasi tien. Kannot kuljetettiin kuorma-autoilla kosteikolle kevättalvella, kun jäätie oli tarpeeksi kantava. Tämän jälkeen kaivinkone ”asensi” puunkannot kosteikon isoon ojaan ja pääkosteikkoon. Periaatteena oli upottaa kannot mahdollisimman syvälle veteen, jotta pääosa juurakoista on vedenpinnan alla ja näin päästöt jäävät vähiin.

Puunkannot saatiin haudattua hiilivarastoksi entisen turvetuotantoalueen suohon pohjavesipinnan alapuolelle, jossa biomassa voi säilyä jopa tuhansia vuosia ja varastoi hiilen turvallisesti.

Veteen upotettuja puunkantoja Kyyrönsuon kosteikolla. Kosteikon laidalla heinää. Kosteikko heijastaa sinisen taivaan. Taustalla koivuja.
Veteen upotettuja puunkantoja Kyyrönsuon kosteikolla

Selvitys kantojen hautaamisen ilmastotaseesta

Menetelmän ilmastohyötyä vähentää kantojen hautaamiseen vaatima kuljetus ja konetyö. Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti kantojen hautaamisen ilmastotaseen kunnan toimeksiannosta. 15 vuoden tarkastelujaksolla vältetään CO2e-päästöjä satoja tonneja vuosittain. Tarkkaa määrää ei voida arvioida, sillä kantojen lahoamisesta vesistössä ei ole tarpeeksi tietoa. Toimenpide on kuitenkin perusteltu, sillä vaikka kantoja lahoaisikin, on hautauksen päästöt erittäin vähäiset saavutettuun päästövähenemään verrattuna.

Päästölähteestä hiilivarastoksi ja vedenpuhdistajaksi

Koska puunkannot olivat päästölähteitä maa-ainesasemalla, oli parempi, että ne sijoitettiin kosteikolle, jossa kannoista tuli hiilivarastoja. Toisena hyötynä oli, että kannot puhdistavat kosteikon vesiä. Kosteikko oli äskettäin perustettu entiselle turvetuotantoalueelle, jossa vesitalouden parantaminen oli ennallistamistyön tärkeimpiä tavoitteita. Kunta sai toimintaan valtion vesiensuojeluavustusta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kautta.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto  ELY-keskus.
Loikka-arkisto  Luonnonvarakeskus (Luke).

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.