Kalajoen kaupungin yritysten ja maatilojen irtiotto öljystä

Patteri hirsiseinällä
Kuva: Kalajoen Lämpö

Irtiotto öljystä – yritysten ja maatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistäminen -hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli saada Kalajoen kaupungin ohella alueella toimivat yritykset ja maatilat mukaan energiatoimiin – irtiottoon öljystä, energiatehokkuuden parantamiseen ja vähähiilisyyden edistämiseen.

Hanketta on hallinnoinut Kalajoen kaupungin yrityspalvelukeskus ja sen ensisijaisena kohderyhmänä on ollut Kalajoen kaupungin yrityksen ja maatilat. Näiden lisäksi hankkeen osapuolina ovat olleet alueella toimivat yrittäjäyhdistykset, tuottajajärjestöt, kyläyhdistykset sekä yksittäistapauksissa yksityiset kotitaloudet.

Hankkeen alkuvaiheessa kohderyhmän tavoittaminen oli verrattain haastavaa vanhentuneiden tai puutteellisten kuntarekisteritietojen takia. Tiedotimme hankkeesta ja energia-asiantuntijapalvelusta sivuillamme, sosiaalisessa mediassa sekä asiakaskäynneillä, mutta silti tieto tarjolla olevasta palvelusta tai hankkeen sisällöstä ei tavoittanut kaikkia potentiaalisia asiakkaita. Ne kenet tavoitimme, ottivat avun mielellään vastaan ja tiedostivat jo energiahintojen, erityisesti öljyn, tulevan rajun nousun ja halusivat reagoida muutokseen mahdollisimman nopeasti.

Hankkeen vaikutuksesta saatiin vähennettyä öljyn käyttöä kohdealueella noin 200 MWh/vuosi. Luku vastaa noin 15 omakotitalon vuosittaista lämmitysenergian tarvetta. Hiilidioksidipäästöinä uuden teknologian omakäyttösähkön päästöt huomioon ottaen tämä tarkoittaa noin 61 tCO2:n päästövähennystä vuodessa. Valtionavustusta hankkeen vaikutuksesta on saatu 7 kohteeseen ja euromääräisesti tukea on saatu 40 000 euroa.

Kyselytutkimuksen perusteella jopa 80 % koki saaneensa apua yrityksensä energia-asioihin energia-asiantuntijapalvelun avulla.

”Palvelun laatu ja laajuus yllätti minut täysin. Oli kyllä avaava ja tärkeä palvelu.”, Yrittäjä, Kalajoki.

Hankkeessa suoritettuja toimenpiteitä:

  • Rakennuksissa siirryttiin öljylämmityksestä maalämpöön, ilma-vesilämpöpumppuun tai biopolttoaineisiin
  • Mitoitettiin ja asennettiin aurinkosähköjärjestelmiä (näin saavutettiin päästövähenemää, kun ostosähkö ei ole ollut uusiutuvalla tuotettua)

Hankkeessa suoritettuja energiatehokkuustoimia:

  • Ikkunoiden ja ovien uusimisia
  • Välipohjan eristeiden uusimista/tarkistamista
  • Patteriverkoston päivittämistä (hyötysuhde paranee ja kiertoveden lämpötilaa voidaan alentaa)
  • Energiatehokkuustoimia päivittämällä laitekantaa
  • Ilmaverho useasti avattavan oven oviaukkoon

Lisäksi saimme merkittävästi korjattua tilastoharhaa, jota Rakennus- ja huoneistorekisterin päivittämättömät lämmitystapamuutokset ovat luoneet. Rekisteriin ilmoitettujen rakennusneliöiden perusteella arvioitu öljyn käytön vähenemä yrityksissä ja maatiloilla on noin 16.7 GWh vuodessa, joka vastaa noin 1100 omakotitalon vuosittaista lämmitysenergian tarvetta.

Irtiotto öljystä -loppuraportti

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Kalajoen kaupunki.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.