Suurpellon Lukutori- Espoon ensimmäinen päästötön työmaapilotti

Espoon kaupungilla on ilmastotavoitteenaan olla hiilineutraali vuonna 2030. Täten myös rakennustyömaiden on merkittävästi vähennettävä tuottamiaan päästöjä. Ensimmäisenä päästötön työmaa -pilotointina toteutettiin Suurpellon Lukutorin työmaa. Päästöjen vähentämiseen pyrittiin markkinavuoropuhelua hyödyntävällä urakkakilpailutuksella ja tarjoamalla urakoitsijoiden käyttöön sähkökäyttöistä kalustoa ja bonusta päästöttömien työkoneiden käytöstä.

Espoon päästötön työmaapilotti Lukutori valmistui joulukuussa 2020. Hanke käsitti jo osittain rakennettujen Lukutorin, Suurpellon Puistokadun osan ja Henttaan Puistokadun Lukutorin kohdan valmiiksi rakentamisen. Hankkeessa poistettiin vanha asfaltointi, uusittiin aukion pintakerrokset, tarkistettiin aukion tasausta sekä tehtiin pieniä vesijohto- ja kaapelimuutoksia varautuen tulevaisuuden kioskitoimintaan torilla. Lisäksi toteutettiin laajoja kiveyspintoja ja kasvillisuusalueita.

Ensimmäinen päästötön työmaapilotointi Espoossa

Hanke oli Espoon ensimmäinen päästötön työmaa -pilotointi, jossa huomiota kiinnitettiin erityisesti työmaalla käytettävien koneiden suoriin päästöihin ja niiden vähentämismahdollisuuksiin vähäpäästöisten ja sähköisten työkoneiden avulla. Lukutorin työmaalla käytettiin uusiutuvia käyttövoimia kuten biodieseliä, biokaasua, vetyä ja vihreää sähköä.

Lukutori joulukuussa 2020. Kuva: Iina Kallio

Pääpaino hankinnan ja markkinavuoropuhelun kehityksessä

Hankkeen hankinnassa kaupunki järjesti markkinavuoropuhelun, jossa suunniteltiin infraurakan kilpailutuksen kriteerejä yhdessä urakoitsijan kanssa. Lisäksi urakoitsijoilla oli mahdollisuus varata kahdenvälisiä keskusteluja kaupungin kanssa. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena oli hankkia mahdollisimman hyvät tiedot esimerkiksi urakoitsijoiden käytettävissä olevista kalustoista, jotta varmistettiin vähimmäiskriteereiltään tiukka, mutta kuitenkin realistinen tarjouspyyntö.

Kannustimina bonuksia ja sähkökäyttöistä kalustoa

Kaupunki tarjosi urakoitsijalle bonusta vähäpäästöisten työmaakoneiden käytöstä. Lisäksi urakoitsijalle tarjottiin kaupungin vuokraama sähkökäyttöinen 4,2 t pyöräkuormaaja. Pilotointi ja markkinavuoropuhelu saivat paljon kiitosta ja Espoon kaupunki aikoo hyödyntää hankkeen oppeja tulevissa hankkeissa ja viedä asteittain ympäristöasioiden huomioimista hankintaprosessin uudistamisessa kaikkeen rakentamiseen ja urakoiden hankintaan.

Toimijat ja hankkeet

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.