Maitotilan biokaasua liikenteeseen Haapavedeltä

Vuorenmaan maatilalla kiertotalous on toiminnan keskiössä. Janne ja Ville Vuorenmaan lypsykarjatilalla Pohjois-Pohjanmaan Haapavedellä on biokaasulaitos, joka tuottaa tilan oman lämmön ja sähkön. Sähkögeneraattorin täysteho on 50 kWh. Syötteenä käytetään muun muassa navetan lietelantaa, ylijäämärehua ja elintarviketeollisuuden jätteitä. Prosessin lopputuotoksena syntyvä jäännös toimii puolestaan lannoitteena korvaten teollisia valmisteita, joiden hinta on ollut voimakkaassa kasvussa.

Vuonna 2021 toimintaa laajennettiin rakentamalla tilan yhteyteen paineistetun liikennebiokaasun tankkausasema, jota käyttävät yksityisautoilijat ja Valion maitoauto. Vuonna 2023 laitoksen tuotanto kolminkertaistui uuden prosessisäiliön ja kaasunpuhdistusaseman kautta. Laajennuksen myötä liikennebiokaasua riittää vuorokaudessa maitoauton lisäksi noin kahdenkymmenen henkilöauton tarpeisiin. Tilan konsepti on monistettavissa eri mittakaavan laitoksiin ja potentiaalia biokaasun hyödyntämiseen löytyy niin maatalouden, teollisuuden kuin jätehuollon sektoreilta.

Sivuvirtojen hyödyntäminen ja paikallinen energiantuotanto ovat erinomaisia keinoja vähentää fossiilisia päästöjä ja lisätä energiaomavaraisuutta. Biokaasun alueellinen kysyntä ja kiinnostus tuotantoon onkin ollut  Pohjois-Pohjanmaalla kasvavaa ja uusia hankkeita on käynnistynyt useita. Sivuvirtojen hyödyntämiseen pohjautuva bio- ja kiertotalous tukee ilmastotavoitteiden lisäksi yrittäjyyttä, huoltovarmuutta ja lisää maaseutuvaltaisten alueiden elinvoimaa.

Liikennebiokaasun tankkausasema Vuorenmaan tilalla.
Vuorenmaan tilan tankkausasema, kuva Valio Oy

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Valio Oy.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.