Lahden Talot Oy: Palvelutalolle jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä

Lahden Talot Oy:n Lehtiojan palvelutalolle asennettiin loppuvuonna 2020 jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä. Palvelutalossa on 190 asuinhuoneistoa.

Järjestelmä koostuu Ecopal Oy:n toimittamasta Ecowec R10 -lämmönvaihtimesta, joka asennettiin käytössä jo valmiiksi olleen maalämpöjärjestelmän yhteyteen lisälämmönlähteeksi. Lämmönvaihdin toimii porakaivojen rinnalla osana maalämpöjärjestelmän lämmönkeruupiiriä. Samoihin aikoihin uusittiin maalämpöpumput. Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmän asennuksesta vastasi Nastolan LVI-ala Oy.

Tavoitteena on kerätä jätevedestä talteen vuodessa noin 90 MWh energiaa, joka muuten kulkeutuisi viemäriverkoston kautta pois rakennuksesta. Järjestelmän toimintaa seurataan tarkoilla mittauksilla.

Ramboll Oy:n laskelman mukaan laskennallinen päästövähennys on 28,8 tCO2/vuosi. Rakennuksen energiatehokkuusluokka on B, eikä siihen tullut muutoksia toimenpiteiden jälkeen.

Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen -hanke on osa laajempaa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanketta (Canemure). Lahden osahanke keskittyy siihen, kuinka voidaan kustannustehokkaasti alentaa olemassaolevan asuinrakennuskannan energiankulutusta ja ilmastopäästöjä. Pääosassa ovat Lahden Talojen peruskorjaukset ja energiatoimet. Lahden Talot Oy on Lahden kaupungin omistama yhtiö, joka rakennuttaa ja omistaa vuokra-asuntoja Lahdessa.

Hankkeessa on remontoitu ja seurattu seitsemää kohdetta, joissa on tehty energiaremonttitoimenpiteitä. Toimenpiteiden kustannustehokkuutta ja päästösäästöjä lasketaan, ja tuloksista viestitään Päijät-Hämeessä, Suomessa ja kansainvälisesti. Lahden osahanke tukee kaupungin pyrkimystä hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä sekä Lahden Talojen ympäristötavoitteita.

Valtakunnallinen Canemure-hanke kestää 2018-2024. Sen tavoitteena on edistää käytännön toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi muun muassa liikkumisessa, energiantuotannossa ja asumisessa.  Suuri osa hankkeen rahoituksesta tulee EU:n Life-ohjelmasta. Kansallisen hankkeen koordinoinnista vastaa Suomen ympäristökeskus (Syke).

Lue lisää

Energiaremontti suunnitteilla? Oikeilla ratkaisuilla selvää säästöä! – Lahti

Lahdessa tehtyjen energiaremonttien takaisinmaksuajat yllättivät asiantuntijat: ”Aina ei tarvitse investoida valtavan isosti” – Lahti

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia – Canemure (hiilineutraalisuomi.fi)

Lahti: Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen (hiilineutraalisuomi.fi)

Lahden Talot mukana Canemure-hankkeessa (lahdentalot.fi)

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Canemure.
Loikka-arkisto toimijalle Lahden Talot.
Loikka-arkisto toimijalle Suomen ympäristökeskus (Syke).
Loikka-arkisto kunnalle Lahti.
Tämän sivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivuston sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja CINEA/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.