Lapua: Energiataitoja alakoululaisille

Lapuan kaupunki. Kuva: Samuli Pöntinen

Lapuan kouluissa rakennettu oppimiskokonaisuus sai sekä oppilaat että opettajat innostumaan energiataitojen oppimisesta. Energiataitoihin perehdytään leikkien, koodaamisen ja opintoretkien kautta, jotka on koottu yhdeksi oppimiskokonaisuudeksi. Energiatehokkuussopimukseen liittyneen Lapuan FEG-hankkeen ratkaisu on voittanut Vuoden Energianerokas -tunnustuksen vuonna 2019. Vuoden Energianerokas -tunnustuksen myöntävät työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva.

Lapualla energiatehokkuuden opettamista lähdettiin rakentamaan FEG-hankkeella (Future energy skills and gamification). Mukana olivat Poutun, Alanurmon, Kauhajärven ja Männikön koulut Lapualla. Hankkeessa ovat mukana myös Lapuan kaupunki ja Vaasan yliopisto sekä Opetushallitus rahoittajana.

Energiataitojen opettamisessa tärkeintä on käytännönläheisyys eli miten itse kukin meistä voi edistää kestävää kehitystä vaikkapa välttämällä lämpimän veden tarpeetonta lotrausta suihkussa.

Marko Kivimäki, rehtori, Alanurmon koulu

Kestävän kehityksen teemat tulevat luontevasti käsitellyksi eri oppiaineiden tunnilla. Energiataitojen opettamisessa on huomioitava oppilaiden ikä. Alemmilla luokilla hyödynnetään opetuksessa enemmän leikkiä, kun taas ylemmillä luokilla koodataan ja ohjelmoidaan. Nuoremmat keskittyvät yksittäisiin asioihin ja vanhempana katsotaan laajempaa kokonaisuutta. Oppikokonaisuuden materiaalit ovat muidenkin koulujen vapaasti käytettävissä.

Alkuperäisen artikkelin voit lukea kokonaisuudessaan energiatehokkuussopimusten sivuilta:

https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/lapua-energiataidot-tutuiksi-jo-alakoulussa/

Mitä ovat energiatehokkuussopimukset?

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Sopimustoiminta kattaa noin 60 % Suomen kokonaisenergiankäytöstä. Mukana on satoja yrityksiä tuhansine toimipaikkoineen ja yli 100 kuntaa ja kuntayhtymää, jotka ovat sitoutuneet sopimusten energiatehokkuustavoitteisiin. Kuluva sopimuskausi ovat voimassa vuoteen 2025 asti.

Lisätietoja: https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Motiva.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.