Kansallinen ruokahävikkitiekartta – keskeiset suuntaviivat

Tieteellisten artikkeleiden, työpajojen ja asiantuntijahaastattelujen pohjalta syntyi CIRCWASTE -hankkeessa Suomen ruokahävikin suuntaviivat. Ne toimivat ohjenuorana tavoiteltaessa YK:n asettamaa tavoitetta ruokahävikin puolittamiseen ketjun loppupäässä vuoteen 2030 mennessä. Tarvitsemme lainsäädännön ohjausta, käytäntöjen muuttamista, koulutusta, teknologiaa, uusia innovatiivisia tuotteita ja liiketoimintamalleja, tutkimusta sekä koko ketjun ja sen sidosryhmien yhteistyötä hävikin vähentämiseksi merkittävästi Suomessa.

Työ tiekartan kehittämiseksi on jatkunut uudessa hankkeessa, jossa konkreettisia esimerkkejä ruokahävikin vähentämiseksi on esitelty ruokahävikkitiekartta -sivustolla (www.ruokahavikkitiekartta.fi). Eri toimien vaikuttavuusarviointityö on myös parhaillaan käynnissä.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto toimijalle Luonnonvarakeskus (Luke).
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.