Lämmönohjauspalvelulla energiansäästöä, päästövähennyksiä ja uusia oppeja

Osana Canemure-hanketta Porvoon kaupunki ja Porvoon Energia ottivat alkuvuodesta 2021 käyttöön lämmönohjauspalvelun 16 julkisessa rakennuksessa. Lämmönohjauspalvelu ohjaa rakennusten kaukolämmitystä reaaliaikaisesti, pitää sisäolosuhteet tasaisina sekä tuo energiansäästöjä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Ohjaus perustuu sääennusteisiin, auringon säteilyennusteisiin, rakennusten sisäolosuhteisiin sekä oppivaan tekoälyyn. Laitteisto sisältää muun muassa lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta mittaavia langattomia antureita yli 700 kappaletta sekä kiinteistökohtaiset etäohjattavat lämmönsäätimet.

Pilvipalveluna toimiva etävalvomo mahdollistaa kiinteistöjen reaaliaikaisen seurannan sekä historiatietojen analysoinnin. ”Rakennuksiin eri puolille sijoitetut anturit lisäävät kiinteistönhoidon tietämystä kiinteistöistä mahdollistaen esimerkiksi koulurakennuksen luokan tai liikuntasalin reaaliaikaisen tilanteen seuraamisen ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden tekemisen”, kertoo automaatioinsinööri Axel Hagman Porvoon kaupungilta.

Kuvakaappaus etävalvomosta.
Kuvakaappaus etävalvomosta, jossa erään rakennuksen talokartta ja tilojen sisälämpötiloja. Kuva: Porvoon kaupunki.

Energiansäästöä ja päästövähennyksiä

Tulokset näyttävät oikein hyvältä, ja olemme tyytyväisiä niihin.

projektipäällikkö Matti Lehtovaara

Lämmönohjauksella saatiin ensimmäisen toimintavuoden aikana energiansäästöä keskimäärin noin 10 prosenttia verrattuna vuoden 2020 kulutukseen.

”Tulokset näyttävät oikein hyvältä, ja olemme tyytyväisiä niihin”, kommentoi projektipäällikkö Matti Lehtovaara Porvoon kaupungilta. 10 prosentin säästöstä voi olla erityisen tyytyväinen siksi, että alun perin tarkoituksena oli ottaa vain muutama kohde lämmönohjaukseen, mutta hankkeen laajennuttua lupaavia tuloksia on saatu jopa 16 kaukolämpöä käyttävästä kohteesta, jatkaa Lehtovaara.

”Seuraamme vielä tulevan lämmityskauden ajan lämmönohjauksen tuloksia, ja pohdimme sitten ensi keväänä mahdollista laajentamista eli lisäkohteiden mukaan tuomista”, kertoo Lehtovaara.

Koko energiaekosysteemi hyötyy

Hankkeen kannalta tärkeässä roolissa ovat yhteistyökumppani Porvoon Energia, jonka kanssa Porvoon kaupungilla on energiahankkeesta viiden vuoden palvelusopimus sekä Porvoon Energian alihankkija Danfoss Leanheat, joka tuottaa palvelun.

Lämmönohjauspalvelu hyödyttää koko energiaekosysteemiä eli kaikkia hankkeessa mukana olevia. ”Porvoon Energia pystyy energian huippukysynnän aikana vähentämään meidän osaltamme energiankäyttöä, kiitos ennakoivan systeemin”, selittää Lehtovaara ja jatkaa, ”tällöin Porvoon Energian ei esimerkiksi kovien pakkasten aikana tarvitse niin usein ottaa varavoimaloita käyttöön, joka olisi kallista.”

Ohjauspalvelu on säästöjen lisäksi hyödyllinen myös oppimisen kannalta. Sekä Porvoon Energialla että Danfoss Leanheatilla on ennestään lämmönohjauspalveluja asuinkohteissa käytössä, mutta nyt julkisiin rakennuksiin tuodut anturit antavat uudenlaista tietoa.

”Vastaavanlaisesta palvelusta meillä on jo hyviä kokemuksia, sillä Porvoon Energia on aikaisemmin pilotoinut palvelua jo noin 50 taloyhtiössä. Tässä hankkeessa pääsemme laajasti tutkimaan vaikutuksia myös julkisissa rakennuksissa”, ympäristö- ja kehityspäällikkö Jukka Rouhiainen Porvoon Energialta kertoo.

”Ennakoiva ja automaattisesti toimiva lämmitysohjaus mahdollistaa kaukolämmön tarvepiikkien tasoittamisen ja kaupunkiakkutoiminnon”, kertoo Rouhiainen.

Lämmönohjauksen kannalta asuinkohteiden ja julkisten rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien toimintamallit ovat hyvin erilaisia. ”Mitä erilaisempia kiinteistötyyppejä lämmönohjauksessa on mukana, sitä helpompaa Porvoon Energian on reagoida esimerkiksi kysyntäjoustoihin”, summaa Lehtovaara.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Canemure.
Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE-edelläkävijäkunta.
Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).
Loikka-arkisto kunnalle Porvoo.
Tämän sivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivuston sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja CINEA/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä. • Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.