Innovatiivisia energiaratkaisuja Turun Toriparkissa

Turun Toriparkki on Turun ydinkeskustaan, Kauppatorin alle joulukuussa 2020 valmistunut pysäköintilaitos, jossa on yhteensä noin 600 autopaikkaa kahdessa kerroksessa. Sisään- ja ulosajoluiska parkkilaitokseen yhdistyvät Yliopistonkadulle. Maanalainen uusi, moderni tila yhdistää torialueen kiinteistöt ja tuo sisäyhteydet toria ympäröiviin kiinteistöihin.

Maanalainen pysäköintitilan myötä torin ympäristöstä poistui pysäköintipaikkoja ja osa ympäröivistä kaduista muutettiin kävely- ja pyöräilykaduiksi tai ainoastaan huolto- ja tonttiliikenteen salliviksi pihakaduiksi. Aurinkoenergiaa, geotermistä energiaa ja maanalaisen lämmön varastointia yhdistävällä energiaratkaisulla Parkin toiminnasta on saatu hyvin energiatehokasta. Turun Toriparkki on tiettävästi Euroopan ensimmäinen nollahiiliparkki.

Energiatehokkuus suunnittelua ohjaavana tekijänä

Turun Toriparkin suunnittelua ohjasi energiatehokkuus. Energiatehokkuuden optimoinnista ja pysäköintilaitoksen energiaratkaisun suunnittelusta vastasi energiatehokkuuden konsulttitoimisto nollaE.

Nollaenergiaratkaisulla maanalainen pysäköintilaitos tuottaa vähintään käyttämänsä määrän energiaa. NollaE:n suunnittelema ratkaisu vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 950 tonnia vuosittain verrattuna lämpöpumpuilla toteutettuun ratkaisuun.

Lämpöä varastoidaan toriparkin alle, energiapaaluihin. Kuva: NollaE

Kesän lämpö talteen talveksi

Kesäaikaan kauppatorille paistavan auringon lämpöenergia kerätään talteen torin pinnoituksen alle asennettavilla putkistoilla. Kerätty lämpö varastoidaan energiapaalujen avulla savimaahan 50 metrin syvyyteen torin alle. Kesän aikana lämpövarastoon ladattava lämpöenergian määrä on 11,2 GWh ja lämpöteho energiaratkaisussa on arviolta 6,6 MW. Talteen otettavan lämpöenergian määrä vastaa noin 560 omakotitalon vuosittaista lämmönkulutusta. Ratkaisu oli valmistuessaan oletettavasti maailman suurin auringon lämpöenergian varasto.

Myös Kauppatorin tulevan sulanapitojärjestelmän vaatima lämpöenergia on suunniteltu toteutettavan samalla tekniikalla. Kesän aikana varastoitu lämpöenergia käytetään talvella maanalaisen parkkihallin lämmitykseen ja pysäköintitilan yläpuolella olevan torialueen sulana pitämiseen.

Energiatehokas ratkaisu osana kävelyn ja pyöräilyn edistämistä

Ensimmäisten vuosien aikana lämmityksessä avustaa Turku Energian Ekotakuu Lämpö, joka on uusiutuvilla tuotetuksi varmennettua ja hiilineutraalia kaukolämpöä.

Pysäköintitilojen rakentaminen oli osa Turun keskustan kokonaisuudistusta. Uudistuksessa kaupungin tavoitteena oli, että uuden Kauppatorin myötä Turkuun syntyy Suomen paras kävely- ja pyöräilykeskusta.

 

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle nollaE Oy.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.