Aurinkovoimala ja mikrovesiturbiini sähköttömään mökkiin Erä-Eerolle Lieksaan

Erä Eerolle villieläinten valokuvausyritykseen Lieksaan asennettiin 870 Wp aurinkosähköjärjestelmä, joka korvaa osin aggregaatilla ja osin sähköverkosta akkuihin lataamalla tuotettua sähköä.

Järjestelmä koostuu kolmesta monikidepaneelista ja akustosta, josta invertterin kautta saadaan 5 kWh:n kapasiteetti sähkörasioihin. Näin saadaan sähköverkkoon kuulumattoman rakennuksen valaistus ja jääkaappi toimimaan. Myös asiakkaiden kuvauslaitteiden akut saadaan ladattua.

Hyvin on toiminna! Ei tarvitse edes ajatella päivittäin eikä yönseutuna, että riittääkö se virta. Sitten kun asiakkaat tulevat kojulta, niin saapi suoraan tökätä laitteet latautumaan.

Erä-Eeron yrittäjä Eero Kortelainen

Ennen aurinkoenergiajärjestelmää Erä-Eerolla sähkövirta tuotettiin bensiinitoimisella aggregaatilla. Aggregaatin käyttö sähkön tuottamiseksi on kuitenkin erityisen tehotonta, mikäli tehon tarve on aggregaatin kapasiteettia vähemmän. Tämän vuoksi vertailua ei ole mielekästä tehdä kapasiteettien kautta, vaan tarkastella tapahtunutta muutosta.

Aggregaatin pyörittämiseen on mennyt noin 250 litraa polttoainetta vuodessa. Lisäksi akkuja on ladattu yrittäjän kotona siten, että aggregaatilla sama lataus olisi kuluttanut vielä 50 litraa lisää polttoainetta. Suorina bensiinin palamisesta päästöinä 300 litraa tarkoittaa 700 kg CO2-ekv. ilman polttoaineen valmistamisen ja toimittamisen aiheuttamia päästöjä. Myöskään generaattorin valmistamisen vaikutuksia päästöihin ei huomioitu. Rahassa 300 litraa bensiiniä tekee noin 500 euroa ( hinnalla 1,67 €/l).

Uuden järjestelmän pääkomponentit ovat aurinkokennot, akusto ja invertteri, säätimet ja johdotukset. Näiden laitteiden ja osien odotettavissa olevat eliniät vaihtelevat 10 vuodesta 30 vuoteen. Elinikiensä mukaan jaettu aurinkosähköjärjestelmän komponenttien valmistamisen aiheuttama ilmastovaikutus on vajaat 100 kg CO2-ekv.per vuosi Näin ollen järjestelmä vähentää ilmastovaikutuksia noin 600 kg CO2-ekv. verran vuodessa. Hintaa järjestelmälle kertyi noin 3500 € ilman työn osuutta, ja kompontenttien eliniät huomioiden laskettu vuotuinen kustannus on alle 250 €, eli suoraan polttoainekuluihin verraten järjestelmä säästää yli 250 € per vuosi. Takaisinmaksuaika on 14-15 vuotta. Generaattorin hankinnan huomioiminen vähentää takaisinmaksuaikaa vuodella kahdella, riippuen minkähintaista generaattoria katsotaan. Käytännössä sähköntarve on ollut tätä arviota suurempaa, sillä muun muassa valaistus on hoidettu paristoilla toimivilla valaisimilla ja jääkaappi on toiminut kaasulla. Siten myös takaisinmaksuaika on todellisuudessa lyhyempi. Lisäksi rakennuksen käyttömukavuus on parantunut huomattavasti.

Mikrovesiturbiini tuottaa hyvällä virtaamalla valoa

Erä-Eerolla haluttiin kokeilla aurinkoenergian lisäksi tilusten läpi virtaavan puron hyödyntämistä energiantuotantoon. Koska vesivoimalan perustaminen on luvanvaraista, päädyttiin WaterLily-merkkiseen mikrovesivoimalaan, jonka asentaminen ei vaadi pohjamuotojen tai virtaaman muokkaamista. WaterLily on kannettava vesiturbiini ja sitä voi hyödyntää virranlähteenä myös retkillä. Sen nimellisteho on 15 W ja se vaatii vähintään 1 m/s virtausnopeuden. Sen voi kytkeä suoraan USB-laturiin tai liittää lataussäätimellä erilliseen järjestelmään. Niitä voi kytkeä useamman rinnakkain, jolloin saadaan enemmän tehoa käyttöön. Yhdellä WaterLily -turbiinilla voi hyvän virtaaman aikaan ladata esimerkiksi kännykän akkua tai saada virtaa led-valoon. Erä-Eerolla käytetään kahta rinnankytkettyä Waterlily-turbiinia ainakin puron vieressä sijaitsevalla saunalla valojen virranlähteenä.

Waterlily

Projektipäällikkö Kim Blomqvist Karelia-ammattikorkeakoululta antaa Waterlilyjen asennukseen ja käyttöön seuraavat ohjeet:

”Waterlilyt asennetaan suoraan virtaukseen ja kiinnitetään mukana tulevilla kiinnikkeillä lähimpiin kiinnityspisteisiin, kuten esimerkiksi puuhun tai kiveen. Helppo asennus mahdollistaa asennuspaikan vaihtamisen aina parhaimpaan virtauskohtaan virtauksen vaihdellessa. Virtauksen tehostamiseksi turbiinit voidaan asentaa esimerkiksi erilliseen putkeen, kunhan huolehditaan, että putken suuaukolla on verkko isompien roskien suodattamiseksi. Waterlilyt toimivat 12 V:n jännitteellä ja mukana tulevilla adaptereilla voidaan ladata suoraan joko 12 V:n akkuja tai USB-liitännän kautta USB-laitteita.”

Varmistathan aina ensin paikalliselta Ely-keskukselta, voiko kohteeseen asentaa mikrovesivoimalaa.

Lue lisää Erä-Eerosta (Kotisivut)

Katso video kohteen energiaratkaisuista tästä

CBC NatureBeST – Vihreät Luontoperustaiset ratkaisut matkailussa negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Toimijat ja hankkeet

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.