Tekstiilien ja vaatteiden uusi elämä: Parsintaa, muodistamista ja uusiokäyttöä

Jyväskylässä toteutettiin pilottikokeiluna työpajat vaatteiden ja tekstiilien korjaukseen, muodistamiseen ja uusiokäyttöön liittyen. Kokeilun toteuttivat Muotoilutoimisto 2loops ja Jyväskylän kaupunki yhteistyössä kestävää kuluttajuutta edistävän Neon Studion kanssa. Kokeilu toteutettiin keväällä 2023 osana Jyväskylän kaupungin Circwaste – käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanketta.

Kokeilun tavoitteena oli herätellä asukkaita kulutuskäyttäytymisen muutokseen, tuotteiden käyttöiän pidentämiseen ja arvostamiseen sekä pikamuodin kyseenalaistamiseen. Kokeilu toteutettiin kahtena konkreettisena vaatteiden käyttöiän pidentämiseen tähtäävänä käsityöpajana. Kokeilun työpajoihin osallistui yhteensä 15 henkilöä. Paikkamäärä työpajoihin oli rajattu, jotta kaikki osallistujat ehtisivät saamaan yksilöllistä ohjausta työpajan vetäjiltä.

Kollaasikuvissa käsityöpajoihin osallistujat lyhentävät pajaan mukaan tuotuja vaatteitaan.
Tunnelmia vaatteen lyhennys -käsityöpajasta. Osallistujat pääsivät oppimaan uudenlaisia vaatteiden korjailutekniikoita ja kokivat onnistumisen iloa. Kuvaaja: Beda Räsänen

Kokeilun toteutus alkoi kyselyllä, jossa kartoitettiin kaupunkilaisten tarpeita työpajalle. Kyselyn pohjalta muodostui kaksi työpajaa: Vaatteiden lyhennystyöpaja ja Vaatteiden paikkaustyöpaja. Työpajoja veti ammattitaitoinen käsityönopettaja. Työpajat toimivat testityöpajoina vastuullista muotia ja käsityöopetusta tarjoavan Neon Studion lanseerausta varten. Molemmat työpajat saivat erinomaista palautetta ja työpajoihin osallistuneet olivat iloisia oppimistaan käsityötaidoista. Osallistujat olivat motivoituneita toteuttamaan omia ideoitaan ja moni osallistuja yllättyi, kuinka hyvin rikkinäisen tai muuten käyttämättömän vaatteen sai vielä korjattua ja palautettua käyttöön.

Idea on loistava! Toteutus oikein kiva, hyvä ilmapiiri, hyvät tilat, osaava opettaja ja todella hyvä, että paikan päällä on valmiina materiaalit eikä mitään muuta tarvinnut mukaan kuin omat risaiset vaatteet!

Työpajaan osallistunut asukas

Kokeilu osoittikin sen, että arjen käsityö- ja kädentaitojen oppimiselle ja kehittämiselle löytyy kysyntää asukkaiden keskuudessa. Innostavat, matalan kynnyksen tee-se-itse-työpajat voivat olla yksi hyvä keino palauttaa kadonneita kädentaitoja sekä saada ihmiset muuttamaan kulutuskäyttäytymistään ja innostumaan esimerkiksi vaatteiden korjaamisesta tai muodistamisesta uudella tavalla.

Arjen kestävään kuluttajuuteen liittyvien vaatteiden ja tekstiilien muodistamisen ja korjaamisen työpajat sekä kurssit jatkuvat Jyväskylässä kokeilutyöpajojen pohjalta Neon Studion toiminnassa. Circwaste -hankkeen mah-dollistamista pilottityöpajoista saatiin kerättyä Neon Studiolle tärkeää asiakaspalautetta, jonka pohjalta studion yrittäjät voivat jatkokehittää palvelukonseptiaan.

Lue tarkempi kokeilutarina tekstiilien ja vaatteiden uusi elämä -kokeilusta Jyväskylän kaupungin Circwaste käyttäjälähtöiset kokeilut -hankkeen verkkosivuilta.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto kunnalle Jyväskylä.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.