Uudelleenkäyttöverkosto tarjoaa tietoa ja tukea – tule mukaan!

Uudelleenkäytön kevätpäivän seminaarivieraat kahvilla viehättävän Lapinlahden vanhan sairaalarakennuksen aurinkoisella käytävällä.
Uudelleenkäytön kevätpäivä Lapinlahdessa 24.4.2023 Kuva: Timo Alanko

Circwaste hankkeessa perustettiin 22.11.2022 Tampereella uudelleenkäyttötoimijoiden verkosto RENET Uudelleenkäyttöverkosto ry.

Verkoston tarkoituksena on parantaa uudelleenkäyttöalan yleisiä toimintaedellytyksiä sekä näin vahvistaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakenteita ja edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja näkyvyyttä.

Visiona on nostaa uudelleenkäyttö seuraavalle tasolle. Uudelleenkäyttö on merkittävä osa kiertotaloutta, joten sen toiminnan edellytykset, rakenteet sekä toimintavarmuus ja toiminnan laatu on taattava alueellisesti tasa-arvoisesti ja kaikissa tilanteissa.

Jotta tämä visio olisi mahdollista saavuttaa tarvitaan

  • yhteistä vaikuttamista ja toimintaedellytysten varmistamista
  • laadukasta työtä ja osaavia ammattilaisia
  • tutkimusta, innovaatioita ja investointeja

Näiden asioiden äärellä ovat perustetun verkoston toiminnot tulevina vuosina. Verkoston varsinaiset jäsenet ovat ja voivat olla hyvin monenlaisia uudelleenkäyttötoimijoita yhdenhengen toiminimiyrityksistä suuriin hyväntekeväisyysjärjestöihin, kunnallisiin kierrätyskeskuksiin ja innovatiivisiin startupeihin. Kevään 2023 verkostopäivän pohjoisin osallistuja oli Ivalosta ja eteläisin Tammisaaresta, valtakunnallisuus on hyvää vauhtia toteutumassa.

Verkoston yhtenä tavoitteena on koota tietoa alasta. Hankkeessa on kehitetty  uudelleenkäyttöbarometri, jolla tullaan säännöllisesti keräämään tietoa alasta alan toimijoilta. Kun tieto alasta karttuu on helpompaa asettaa myös konkreettisia tavoitteita koko alan kehitykselle.

Yksi datan keräämisen keino kehitetty jäsenpalveluksi. Jos organisaatio pystyy tuottamaan verkostolle tiettyihin tuoteryhmiin eritellyn tiedon myynti-/lahjoitusdatastaan, joko kiloina tai kappaleina, voidaan näistä tiedoista laskea (MI-laskentaan perustuvalla laskennalla) vuotuinen luonnonvarojen säästö ja vältettyjen hiilidioksidipäästöjen määrä verattuna siihen, että asiakkaat olisivat hankkineet tuotteet uusina. Verkosto voi näistä tiedoista laskea verkoston jäsenten yhteensä uudelleenkäyttöön ohjaamat tuotemäärät kiloina ja niiden avulla säästetyt luonnonvarat ja vältetyt hiilidioksidipäästöt.

Toisena keskeisenä verkoston jäsenpalveluina hankkeessa on kehitetty uuden toimipisteen perustajan verkostoitumiskeskustelu. Verkostoitumiskeskusteluja käytiin hankkeen aikana kymmenen. Uuden toimipisteen perustajat olivat monenlaisten asioiden äärellä esimerkiksi:

  • perustamassa kuntaan kierrätyskeskusta
  • etsimässä uudelleenkäyttökumppaneita tekstiilikeräyksen organisoinnin yhteydessä
  • avaamassa uudelleenkäytettäviä materiaaleja hyödyntävää yhteiskäyttöistä verstastilaa
  • avaamassa materiaalitukkua
  • miettimässä tuoteseurannan mahdollistavan digi-sovelluksen hyödyntämistä uudelleenkäytön kentällä.

Keskusteluihin liittyi usein opintomatka jonnekin katsomaan, miten asiat on ratkaistu jossakin muualla. Nämä keskustelut ja vierailut olivat osallistuneista hyvin tarpeellisia ja antoivat eväitä uusien toimipisteiden perustamiseen. Lähes kaikki konsultoidut pisteet ovat toukokuussa 2023 vielä työnalla.

Verkoston perustamisvaiheessa oli tavalla tai toisella mukana yli 100 tahoa ja perustamiseen liittyvissä työryhmissä toimi n. 50 ihmistä.

Jos kiinnostuit jäsenyydestä tai yhteistyöstä:

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE-edelläkävijäkunta.
Loikka-arkisto toimijalle Suomen ympäristökeskus (Syke).
Loikka-arkisto  Yhteinen pöytä.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.