Organisaatio/hanke: Suomen ympäristökeskus (Syke) (11)

Syke on monialainen Suomen valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Me tarjoamme vahvaa asiantuntemusta ja riippumatonta tietoa globaaleihin ilmiöihin, kuten ilmastonmuutokseen, luontokatoon, ylikulutukseen, saastumiseen ja rehevöitymiseen. Syke on kestävyysloikka-palvelun kehittäjä ja ylläpitäjä.

syke.fi