Tampere: Tontinluovutuskriteereillä vauhtia kiertotalouteen ja rakentamisen päästövähennyksiin

Pohjola-rakennus-Kissanmaa
Kissanmaan kiertotaloustalo. Kuva: Pohjola Rakennus Oy Suomi

Tampereen kaupunki pilotoi ensimmäisenä Suomessa kiertotalouskriteerejä tontinluovutuksessa.

Kaupunki julkaisi Kissanmaalle rakennettavaa kiertotaloustaloa koskevan tontinluovutuksen kesällä 2022 ja voittaja valittiin syksyllä 2022.

Hakijoilta pyydettiin kunnianhimoista kiertotalouskokonaisuutta. Toiveissa oli, että talon hiilijalanjälki olisi tavallista taloa hiilijalanjäljeltään pienempi. Päästövähennyksiä haettiin kiertotalousratkaisujen hyödyntämisen kautta. Kiertotalouden mukaisia rakennusosia tuli käyttää mahdollisimman täydellisinä eikä vain betonimurskeena. Tavoitteena oli kannustaa rakennusalaa kehittämään kiertotalousratkaisuja talonrakentamisessa.

Tontinluovutuksen valmistelussa keskeisenä oli yritysyhteistyöhön pohjautuva periaate. Sen mukaisesti kaupungin roolina oli asettaa kiertotalouden mukaiset tavoitteet rakennuskohteelle. Yritysten vastuulla puolestaan oli visioida, miten kaupungin asettamiin tavoitteisiin päästään.

Kiertotaloutta pilotoiva tontinluovutus oli menestys, sillä hyväksyttyjä tonttihakemuksia tuli yhteensä 17 kappaletta. Niistä jokainen sisälsi oman kiertotalouskonseptinsa.

Tontinluovutuskilpailun tuloksena syntyy Kissanmaalle Suomen ensimmäinen kiertotaloustalo. Voittajaksi valittiin Pohjola Rakennus Oy Suomen suunnitelma, jossa uudelleenkäytettyjen rakennusosien osuus oli suurin.

Pyrimme käyttämään kierrätysosia monipuolisesti ja ne on tarkoitus hankkia läheltä kuten Santalahden vanhasta tulitikkutehtaasta

Pohjola Rakennus Oy Suomen hankekehityspäällikkö Janne Kivimäki

Betonielementtien uudelleenkäyttö ja muut Pohjola Rakennuksen kilpailukonseptin mukaiset ratkaisut vähentävät olennaisesti rakentamisen hiilijalanjälkeä. Talon rakentaminen alkaa syksyllä 2023.

Tontinluovutuksen rooli kiertotaloudessa nähdään tärkeänä myös jatkossa Tampereella

Tampereen kaupungin tonttipäällikkö Aila Taura

Konsepti tontinluovutuksesta kiertotalouden kriteerein on herättänyt laajasti mielenkiintoa muissakin kaupungeissa ja yhteistyö konseptin osalta on jatkunut tiiviinä.

Kiertotalouden mukaiset kriteerit tontinluovutuskilpailuun kaikille julkisille toimijoille julkaistaan syksyllä 2023. Materiaalit tulevat jakoon muun muassa Green Building Council Finlandin verkkosivuilla sekä syksyllä -23 toimintansa lanseeraavan Kiertotalous Pirkanmaa kehittämiskeskuksen sivuilla.

Hyvät kokemukset Kissanmaan tapauksesta kannustavat hyödyntämään tontinluovutusta muissakin kaupungeissa. Tulevaisuudessa kiertotaloustaloja voidaankin nähdä useissa eri kaupungeissa Suomessa.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Pohjola Rakennus Oy Suomi.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.