Luomubiokaasua tankkiin energia- ja ravinneomavaraisesta Palopuron symbioosista

Hyvinkäällä sijaitseva Knehtilän suvun luomuviljatila valittiin huhtikuun  2018 Hinku-teon palkinnonsaajaksi.

Luomuviljelyyn vuonna 2010 siirtyneellä Knehtilän tilalla on käytössä ilmastoystävällisiä sekä bio- ja kiertotaloutta tukevia maanviljelymenetelmiä. Lisäksi tila on edelläkävijänä suunnitellut ja toteuttanut vähähiilistä, ravinne- ja energiaomavaraista agroekologista symbioosimallia yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa Hyvinkään Palopurolla.

Symbioosimallissa Knehtilän tilan viherlannoitusnurmet toimitetaan yhdessä lähitilojen hevosen- ja kananlannan kanssa kuivamädätyslaitokseen, josta saadaan biokaasua pääasiassa ajoneuvoihin myytäväksi sekä tilojen energiatarpeisiin. Tilan arvioiden mukaan biokaasua voitaisin tuottaa 140 ajoneuvon vuosittaisiin tarpeisiin. Luomubiokaasua saa nyt tankattua suoraan tilalta kuukausihintaan 77€/kk (tilanne elokuussa 2019).

Katso symbioosin esittelyvideo:

Biokaasulaitos, jonka rakennustyöt valmistuivat syksyllä 2018, sisältää useita eri osia kuten varastosiilot syötteille ja mädätysjäännökselle, kuivamädätyslaitoksen joka perustuu panostoimiseen mädätykseen sekä biokaasun puhdistuslaitteiston, jolla biokaasusta tehdään biometaania. Biokaasulaitoksen syötetään vuositasolla noin 2400 tonnia nurmibiomassaa, noin 1000 tonnia hevosenlantaa sekä kananlantaa noin 80 tonnia. Lopputuotteena saadaan vuodessa noin 2500 MWh biokaasua, joka sisältää yli 70% biometaania. Tämän lisäksi prosessista syntyy  maanparannus- ja lannoiteaineeksi pelloilla käytettävää mädätysjäännöstä noin 3000 tonnia per vuosi.

Kun ravinnerikas mädätysjäännös palautetaan pelloille lannoitteeksi, se vähentää ravinnehävikkiä ja poistaa tarpeen hankkia kalliita ostolannoitteita. Sato paranee samalla kun kulut ja päästöt vähenevät. Lisäksi toiminta tuo alueelle työpaikkoja rakenteilla olevaan biokaasulaitokseen ja suunnitteilla olevaan luomuleipomoon, joka tulee saamaan suuren osan jauhoistaan Knehtilän tilalta.

Ilmastoystävällistä viljelyä

Knehtilän tila pyrkii vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti ympäristön ja luonnon tilaan sekä ilmastoon. Täsmä- ja luomuviljely parantavat maaperän kasvukuntoa. Ravinnerikkaat viherlannoituskasvit sitovat typpeä, ja hyväkuntoinen maaperä säilöö ja vapauttaa kasveille paremmin vettä ja ravinteita, sekä sitoo tehokkaammin hiilidioksidia. Tila pyrkii myös ehkäisemään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin suojavyöhykkeillä.

”Arvostamme Knehtilän tilan kokonaisvaltaista ympäristönäkemystä ja edelläkävijyyttä. Ruuan- ja energiantuotannon symbioosimaisilla ratkaisuilla voidaan paikallisesti saavuttaa merkittäviä hyötyjä niin kiertotalouden, työllisyyden, kestävän ruuantuotannon kuin ympäristönsuojelun näkökulmasta”, sanoo Hinku-verkoston palkintoraatia edustava suunnittelija Venla Riekkinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Lisätietoja

Vierailuista:

Palopuron biokaasusta:

Symbioosin tutkimushankkeesta:

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle EconomisE – kiinteistöjen ilmastopäästöt alas.
Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).
Loikka-arkisto  FISU-verkosto.
Tämän sivuston sisältö edustaa ainoastaan EconomisE-projektin näkemyksiä. EASME / Euroopan komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.