Rakennusjärjestyksen muutos helpottaa aurinkopaneelien asentamista asemakaava-alueella Loviisassa

Loviisan kaupunki haluaa edistää uusiutuvien energianmuotojen kuten aurinkoenergian käyttöönottoa. Vaikka paneelien asentaminen rakennuksiin on tullut huomattavasti huokeammaksi vuosien saatossa, rakennusjärjestyksen määrittämä vaatimus toimenpideluvalle on ollut kaupungissa sijainnista riippuvaa. Siksi vuonna 2022 rakennusjärjestystä muutettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä siten, että aurinkopaneelien asennusta koskeva vaatimus toimenpideluvasta on sama asemakaava-alueen sisä- ja ulkopuolella.    

Muutoksen myötä rakennuksiin asennettavat aurinkokeräinjärjestelmät eivät kummallakaan alueella tarvitse toimenpidelupaa, kun ne eivät ole kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavia tai rakennuksia ei ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu. Rakennusjärjestyksen muutos on saanut kiitosta, ja se on vauhdittanut aurinkopaneelien asentamista Loviisassa.

Keltainen puutalo, jonka punaisella peltikatolla on asennettuna aurinkopaneelit. Talon edustalla on vihreä pensasaita. Sää on aurinkoinen ja taivas kirkkaan sininen.
Aurinkopaneelit asennettuna omakotitalon katolle Loviisassa. Kuva: Jarmo Welling

Aurinkopaneelien asennus rakennusjärjestyksessä 

Maankäyttö- ja rakennuslain 14. pykälän mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat tarpeelliset määräykset suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamiseen sekä hyvän elinympäristön toteutumiseen ja säilyttämiseen liittyen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Loviisan kaupungin rakennusjärjestyksen 9.4.2014 ja se tuli voimaan 31.5.2014. 

Koko rakennusjärjestyksen päivitys tulee Loviisan kaupungissa olemaan lähivuosina ajankohtaista vireillä olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaistarkastelun seurauksena. Vuonna 2022 rakennusjärjestyksestä tehtiin kuitenkin aloite, joka koski aurinkopaneeleiden asennusta rakennukseen tai rakennelmiin. 

Idea aloitteen tekemiseen tuli kuntalaisilta. Monet kokivat toimenpideluvan hankalaksi kaikkine selvityksineen ja aurinkopaneelien asentamista hidastavaksi, kertoo Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Veli-Matti Mettinen. 

Aurinkopaneeleiden luvanvaraisuudesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä 126 a. Pykälän mukaan toimenpideluvan tarvitsee kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen tai rakentaminen. 

Muutoksen kohteena olleessa rakennusjärjestyksessä oli luvussa 2 säädetty toimenpideluvan tarpeesta (rakennusjärjestyksen sivu 4). Toimenpidelupaa eivät rakennusjärjestyksen nojalla tarvinneet asemakaava-alueen ulkopuolella ”mainokset, markiisit, aurinkopaneelit, mikäli ne sijoitetaan niin, etteivät ne näy katu- tai muulle yleiselle alueelle”. Rakennusjärjestyksen silloisesta sanamuodosta johtuen aurinkopaneelien asennus on asemakaava-alueella vaatinut toimenpideluvan. 

Aurinkopaneeleita koskien rakennusjärjestystä oli tarpeen muuttaa niin, että kaikki rakennuksiin asennettavat aurinkokeräinjärjestelmät eivät tarvitse toimenpidelupaa silloin, kun ne eivät ole kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavia (maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §), tai rakennuksia ei ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu. Päivitetty rakennusjärjestys on ollut voimassa 28.12.2022 alkaen. 

Aurinkokeräinkentät, jotka seisovat vapaasti maassa eivätkä ole kiinteästi yhteydessä rakennukseen tarvitsevat Loviisan kaupungissa jatkossakin toimenpideluvan. 

Vaaleankeltainen laudoitettu omakotitalorakennus, jonka punaisella katolla on asennettuna aurinkopaneelit. Pihan nurmi on vastikään leikattu. Pihalla seisoo muutama iso kivenlohkare. Taivaalla on pilviä ja taustalla harvaa sekametsää.
Aurinkopaneelit asennettuna omakotitalon katolle Loviisan Ruukissa. Kuva: Toni Sepperi.

Ensimmäisenä kesänä asennettiin ennätysmäärä paneeleja 

Rakennusjärjestyksen muutoksen jälkeen paneelien asentaminen on vauhdittunut alan yritysten mukaan. Tarkkoja lukumääriä asennetuista paneeleista ei kuitenkaan ole, sillä alueella on lukuisia toimijoita ja lupamenettelyn loppumisen myötä asennetuista paneeleista ei kerry tietoa. Eniten paneeleita on asennettu omakotitaloalueilla ympäri Loviisaa. Myös monet maatilat ovat hankkineet paneeleja. 

– Alan toimijoiden mukaan kesä 2023 oli ennätys vilkas. Hankintojen lisääntymiseen vaikuttivat rakennusjärjestyksen muutoksen lisäksi myös monet muut asiat, kuten sähkön hinnan nousu, Mettinen kertoo. 

Muutos on hyödyttänyt kiinteistöjen omistajia, rakennusviranomaisia ja alan toimijoita. Paneelien asennuttaminen on nyt huomattavasti vaivattomampaa, sillä aikaisempi lupamenettely oli maksullinen ja toimenpideilmoitukseen vaadittiin muun muassa asemapiirustus, mahdollinen julkisivupiirustus, naapurien kuuleminen ja lujuuslaskelma. Yritysten näkökulmasta tilannetta on vaikeuttanut myös se, että käytännöt ovat vaihdelleet eri kunnissa. 

– Rakennusjärjestyksen muutoksen valmistelun ja voimaantulon aikaan Suomen hallitus kannusti kansalaisia hankkimaan aurinkopaneeleja ja säästämään energiaa. Muutoksen myötä loviisalaisilla oli paremmat mahdollisuudet toimia kannustuksen mukaisesti, toteaa aloitteeseen paljon vaikuttanut loviisalainen Jarmo Welling. 

Kaiken kaikkiaan muutokseen on Loviisan kaupungissa suhtauduttu erittäin positiivisesti niin kuntalaisten kuin alalla toimivien yritysten puolesta.

Lisätietoja ja linkkejä 

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Loviisa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.