Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus on koonnut Lahteen jo yli 30 kumppanin verkoston

Rivitalo
Kuva: Tuomas Helin, Vähähiilisen rakentamisen kehityskeskus

Lahden kaupunki on mukana edelläkävijäkaupunkien verkostoissa niin Suomessa kuin Euroopassa, ja syksyllä 2020 kaupunkiin perustettiin Päijät-Hämeen liiton rahoituksen turvin Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus. Se edistää hiilineutraaliutta uusilla innovaatioilla, teknologioilla ja yhteistyöllä.

”Tarkoituksenamme on yhdistää yritykset ja tiedeyhteisöt, ja verkostoomme on saatu jo noin 30 kumppania”, kertoo kehityskeskuksen hankejohtaja Juhani Pirinen. ”Yhteishankkeita on käynnissä neljän korkeakoulun ja yliopiston kanssa, ja verkostossa on mukana yrityksiä niin rakentamis- ja energia-alalta kuin kiertotaloudestakin. Keskusteluja uusista kumppanuuksista käydään viikoittain.”

Pirisen mukaan verkoston kehittäminen on ollut mielenkiintoinen ja samalla vaikea tehtävä. ”Myymme yrityksille uudenlaista ajattelutapaa. Suomalaisten yritysten on tärkeää ymmärtää, että ilmastonmuutos tapahtuu joka tapauksessa. Yrityksille sen torjuminen voi olla myös mahdollisuus.”

Aiheen tärkeys konkretisoituu tilastoilla: noin kolmannes globaaleista hiilidioksidipäästöistä syntyy rakentamisesta ja asumisesta. Toimivien ratkaisujen kiireellisyyttä korostaa myös EU-lainsäädäntö ja viimeisimpänä Ukrainan tilanne. ”Jaammekin tietoa avoimesti hankkeistamme ja pyrimme näin edistämään tiedonkulkua suomalaisten kaupunkien välillä.”

Verkostossa on mukana yrityksiä niin rakentamis- ja energia-alalta kuin kiertotaloudestakin.

Juhani Pirinen, hankejohtaja, Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus

Puurakennukset tarjoavat vientimahdollisuuksia

Yritysyhteistyössä käytännönläheisyys on tärkeää. Siksi uusia kumppaniehdokkaita lähestytään useimmiten jonkin konkreettisen yhteistyöidean kautta. Pirisen mukaan suomalaisissa yrityksissä on pohjoisen sijainnin takia jo paljon hiilineutraalissa rakentamisessa tarvittavaa osaamista.

”Olemme joutuneet opettelemaan, miten rakennukset saadaan toimimaan minimienergialla ankarissa olosuhteissa, ja siksi meillä on energiatehokkaita ilmanvaihtolaitteita, lämmöneristeitä ja ikkunoita. Suomessa on paljon osaamista myös hukkaenergioiden talteenotosta ja geoenergiasta.”

Yhtenä kehityskohteena Pirinen nostaa esiin puurakennusosaamisen viennin. Puurakennukset toimivat hiilivarastona, ja niiden elinkaaren hiilijalanjälki on pienempi kuin teräs-betonirakennusten. Puu on myös viisi kertaa betonia kevyempi materiaali, mikä tekee kokonaisista puurakennuksista potentiaalisia vientituotteita. ”Tällä hetkellä puuta kuitenkin viedään maailmalle lähinnä selluna ja raakalautana. Meillä olisi kaikki mahdollisuudet viedä puuta valmiina tuotteina ja rakennuksina.”

Öljylämmitteisistä rivitaloista muokataan hiilineutraaleja

Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksella on parhaillaan käynnissä tutkimushanke LUT-yliopiston, VTT:n ja alueen yritysten kanssa. Yhdessä etsitään keinoja, joilla 1990-luvulla rakennettu Lahden Talot Oy:n rivitalo muutetaan hyödyntämään öljyn sijaan uusiutuvaa energiaa. Tavoitteena on, ettei taloyhtiö tuota enää lainkaan ilmastopäästöjä.

”Suurin haaste ovat talvikuukaudet, jolloin aurinkoenergiaa ei ole saatavilla”, Pirinen sanoo. Lahden keskustassa tuulivoimakaan ei ole vaihtoehto, ja siksi hankkeessa mietitään, miten aurinkoenergiaa voitaisiin varastoida kesäkuukausina akkuihin tai vetyyn sekä myydä oikea-aikaisesti valtakunnan verkkoon. ”Vuositasollahan Suomessa riittää auringonvaloa yhtä paljon kuin Keski-Euroopassa.”

Lisäksi hankkeessa etsitään ratkaisuja hukkaenergioiden karsimiseen, jotta energia kiertää tehokkaasti kiinteistön sisällä. Eri vaihtoehtojen elinkaarikustannukset ja -päästöt tutkitaan 30 vuoden säteellä. ”Energia-, hiili- ja kustannustehokkain vaihtoehto toteutetaan todennäköisesti myös käytännössä lähivuosina. Näin luomme muihinkin rivitaloihin monistettavan ratkaisun.”

Ilmastoratkaisuja taloyhtiöille ja omakotiasujille

Alueellista hyvinvointia kehityskeskus tukee muun muassa Ilmastoviisautta taloyhtiöille -hankkeessa. Päijät-Hämeen kiinteistöliiton kanssa luodussa valistus- ja neuvontakampanjassa taloyhtiöille pidetään työpajoja, joissa kerrotaan ratkaisuista rakennusten hiilineutraaliuden kehittämiseen, energiasäästöihin ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. ”Lisäksi ratkomme yhdessä sähköautojen lataukseen liittyviä kysymyksiä”, Pirinen sanoo.

Toukokuun lopulla kehityskeskus järjesti Irti maakaasusta -tilaisuuden, jolla reagoitiin Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan seurauksiin. Tilaisuus oli kohdennettu kaikille alueen yrityksille ja yksityisille tahoille, jotka käyttävät maakaasua lämmityksessä tai tuotantoprosesseissaan. ”Lahden seudullahan on kaasulämmitys yli 200 omakotitalossa.”

Lisätietoa:

Lue lisää Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksesta:

Yhteystiedot:

Juhani Pirinen, hankejohtaja
Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus
juhani.pirinen(a)lahti.fi
Puh. 044 482 0808

 

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Lahti.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.